Handhaving

Fotolia_41308421_XS.jpgIn Nederland en Europa bestaat geen zogenaamde pre-registratie van producten voor de persoonlijke verzorging. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant (of dochteronderneming en/of agent) om goede producten te produceren en/of te verkopen. Dat wordt gecontroleerd nadat producten op de markt zijn gebracht.

Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA)

De toezicht op cosmetica valt onder de autoriteit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA houdt de veiligheid van consumentenproducten, zoals cosmetica nauwlettend in de gaten. Daarnaast controleert zij de naleving van de Cosmeticaverordening. De NVWA beoordeelt bijvoorbeeld of de samenstelling van cosmeticaproducten overeenkomt met het etiket, dus: zit erin wat erop staat? Naast de gewone controles van producten en bedrijven houdt de NVWA, als daar aanleiding voor is, speciale controleacties. Deze zijn dan gericht op één aspect, bijvoorbeeld op het gebruik van een bepaalde stof.

Bij tekortkomingen zijn verschillende maatregelen mogelijk. De NVWA kan een waarschuwing geven of een boete opleggen. In het uiterste geval, wanneer er sprake is van een bijzonder onveilige situatie, wordt proces verbaal opgemaakt en kan een product in overleg met de Officier van Justitie direct uit de handel worden genomen. Ook kan dan een oproep worden gedaan om het product te retourneren (recall).

Naast handhaving van bestaande wetten signaleert de NVWA ook (nieuwe) risico’s, beoordeelt de risico’s en adviseert de minister over de wetgeving.

Safety Gate Rapid Alert System

Onder de RAPV is de informatie-uitwisseling tussen de overheden van de EU-lidstaten via het systeem van snelle meldingen geregeld. Wanneer een product een ernstig risico oplevert waartegen snel moet worden opgetreden, stellen de lidstaten de Commissie daarvan onverwijld in kennis door middel het safety gate rapid alert system; dit systeem kan overigens ook worden opengesteld voor de kandidaat-lidstaten. Een overzicht van meldingen treft u aan op hun website. 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies