Geschiedenis

Iedereen die zich in Nederland bezig houdt met produceren en/of op de markt brengen van cosmetica dient ervoor te zorgen dat zijn producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De Europese Unie heeft sinds de jaren zestig gestreefd naar harmonisatie van de nationale regels met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu voor het op de markt brengen van cosmetica. De regelgeving met betrekking tot cosmetica is in 1976 in de Europese Cosmetica Richtlijn (76/768/EEG) vastgelegd. In 2009 is de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) aangenomen waarin de regels ten aanzien van het op de markt brengen van cosmetica zijn bijgewerkt. Sinds 11 juli 2013 is de Cosmeticaverordening van kracht.

De doelstelling van de Verordening is: "In deze verordening worden regels vastgesteld waaraan alle cosmetische producten die op de markt worden aangeboden, moeten voldoen om de werking van de interne markt en een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen." (Artikel 1 van de Europese Cosmeticaverodening)

Lees meer over de reikwijdte van de Verordening (wat zijn cosmetica?)

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies