Cosmeticawetgeving

Fotolia_79145883_XS.jpg

Wetgeving

Het produceren en/of op de markt brengen van cosmetica kan niet zomaar plaatsvinden: dit is aan regels gebonden. Wie in Nederland producten op de markt brengt, krijgt te maken met verschillende soorten wet- en regelgeving.

Cosmeticaverordening
Voor cosmetica bestaat specifieke wetgeving: de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG).
De verordening is in 2009 gepubliceerd en vervangt de Cosmeticarichtlijn (76/768/EG). Sinds 11 juli 2013 moeten alle producten op de markt aan de eisen uit de verordening voldoen. De verordening bestaat uit 40 artikelen en 10 Annexen, waarin de eisen voor het op de markt brengen van cosmetica zijn vastgelegd. De wet heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en het bevorderen van vrije handel binnen de Europese Gemeenschap. 

De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis: “Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

Als gevolg hiervan geldt dat ieder cosmeticaproduct uitvoerig is beoordeeld op veiligheid, vóórdat het op de markt komt. Om te bepalen of een product veilig is, moet de fabrikant een risicobeoordeling uitvoeren. Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit, en niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm. Op het etiket dienen waarschuwingen die nodig zijn voor veilig gebruik duidelijk te worden vermeld. Lees meer over de veiligheidsbeoordeling en etikettering. 

Warenwetbesluit cosmetische producten
De Cosmeticaverordening is direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Om in Nederland te kunnen handhaven op de Cosmeticaverordening is er wel een Nederlandse implementatie nodig van de verordening. Daarom is het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 gepubliceerd met daarin aangegeven wanneer er sprake is van een overtreding en welke boete daarvoor kan worden gegeven. Op deze wijze kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de Cosmeticaverordening in Nederland handhaven.

Overige wetgeving
Naast de Cosmeticawetgeving bestaat er wetgeving voor verpakkingen, arbeidsomstandigheden, transport en bedrijfsvoering. Dit is nog maar een kleine greep uit de wetten waar een cosmeticabedrijf mee in aanraking kan komen. De NCV houdt een groot deel van deze wetgeving bij, voor zover deze relevant is voor leveranciers van cosmetica.
De teksten van de Nederlandse wetgeving zijn te raadplegen via wetten.nl. De Europese wet- en regelgeving is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Andere regels en afspraken

Naast  wetten bestaan allerlei andere soorten regels en afspraken waar u mee te maken kan krijgen als u cosmetica op de markt wil brengen:

• Overheidsaanbevelingen
• Industrie-aanbevelingen
• Normen
• Keurmerken

Regels en afspraken kunnen bindend zijn door middel van een verwijzing in de wetgeving. Tevens maken bedrijven, overheid en andere instanties vrijwillig regels en afspraken in het belang van de consument, de maatschappij en eerlijke concurrentie. Aanbevelingen, opinies en normen waarmee onder andere rekening gehouden moet worden bij het op de markt brengen van cosmetica:

EU-aanbevelingen

De Europese Commissie heeft in samenwerking met Lidstaten en overige belanghebbenden een aantal ‘guidelines’ opgesteld om eenduidige interpretatie van de Cosmeticaverordening te bewerkstelligen.

SCCS

Het SCCS staat voor ‘Scientific Committee on Consumer Safety’. Dit wetenschappelijk comité voor de beoordeling van consumentenproducten bestaat uit een internationale en onafhankelijke groep wetenschappers, aangewezen door de Europese commissie. Het comité houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid van cosmeticaproducten en ingrediënten, en de impact daarvan op de gezondheid van de consument.
Het SCCS beoordeelt de veiligheid van ingrediënten die via bijlagen in de wetgeving zijn opgenomen. Het gaat hier om positieve lijsten voor bijvoorbeeld kleurstoffen, conserveermiddelen en UV-filters. Met deze lijsten is geregeld wat er in cosmetica aan ingrediënten mag worden gebruikt. Er bestaat ook een lijst met stoffen die alleen in bepaalde concentraties en met beperkte toepassingen mogen voorkomen. Een stof mag bijvoorbeeld wel in shampoo voorkomen maar niet in mascara. Tenslotte is er een negatieve lijst met stoffen die nooit in cosmetica mogen gebruikt worden.
Als er problemen over een cosmetica-ingrediënt worden gemeld door één van de lidstaten, dan worden deze ook op veiligheid door het SCCS onderzocht. Het werk van het SCCS is publiekelijk toegankelijk op de website van de Europese Unie. De NCV houdt haar leden op de hoogte van de activiteiten van het SCCS.

Cosmetics Europe aanbevelingen

Cosmetics Europe, de Europese cosmeticavereniging, brengt regelmatig aanbevelingen uit. Hiermee wordt gereageerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten. In het kader van de zelfregulering nemen deze aanbevelingen een belangrijke plaats in. Zij geven inhoud aan de eigen verantwoordelijkheid van de industrie en dragen bij aan de zorg voor veiligheid en milieu van de producten. De NCV beveelt alle leden aan deze aanbevelingen te volgen. Alle aanbevelingen kunt u downloaden op website van Cosmetics Europe.

Normen

NEN is het Nederlands Normalisatie instituut en werkt in Europees en wereldwijd verband. De belangrijkste taak van het NEN instituut is het begeleiden van normalisatie. Normalisatie is het maken van afspraken tussen belanghebbende partijen over specificaties van een product, dienst of bedrijfsproces. De normen kunnen wereldwijd (ISO), Europees (EN) en nationaal (NEN) aanvaard worden.

 

 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies