Claims

claims_pic.pngEen cosmetische claim is alle openbare informatie aangaande de ingrediënten, de aard, de werking, de eigenschappen of de doelmatigheid van het product. Een claim is gericht op het geven van consumenteninformatie en zorgt ervoor dat het product zich onderscheidt van andere producten.

De volgende gegevens kunnen een cosmetische claim vormen: woorden, afbeeldingen, illustraties, merken of beschrijvingen die op producten zijn aangebracht (dat wil zeggen op verpakking, labels en bijsluiters) of in reclame (bijvoorbeeld op verkooppunten of verspreid via verschillende media). De beschreven effecten van het cosmetische product geven de werking en/of specifieke eigenschappen van een product aan. Bijvoorbeeld ‘vochtinbrengend’, ‘anti-rimpelwerking’ of ‘dermatologisch getest’.

Europese Claimsverordening

Voor cosmetische claims heeft de Europese Commissie een verordening met criteria gepubliceerd. Claims op cosmetica moeten aan deze criteria voldoen. De criteria gaan onder andere over de wetenschappelijke onderbouwing van de claim. Een anti-rimpel crème moet daadwerkelijk effect hebben op een rimpel en dit moet aangetoond zijn met wetenschappelijke studies. Deze studies zijn opgenomen in het productinformatiedossier en ze worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.  

Volgens de Europese claimsverordening 655/2013 moeten beweringen met betrekking tot cosmetische producten aan de volgende gemeenschappelijke criteria voldoen:
1. naleving van de wettelijke eisen,
2. juistheid,
3. bewijsmateriaal,
4. eerlijkheid,
5. billijkheid,
6. met kennis van zaken beslissen

De Europese Commissie heeft in 2017 de richtsnoeren bij de Claimsverordening van een update voorzien. Dit Technical Document geeft een nadere invulling aan de ‘free from’ en ‘hypoallergenic’ claims.

Europese Code 

Naast de criteria voor claims heeft de internationale industrie de ”Guiding Principles on Responsible Advertising and Marketing Communication” opgesteld. Hierin zijn regels opgenomen voor het maken van maatschappelijk verantwoorde reclame voor cosmetica. De cosmetica-industrie is een grote adverteerder met relatief weinig klachten over haar reclame-uitingen. Toch heeft de industrie gemeend om zelf regels te moeten opstellen waaraan een (verantwoorde) industrie moet voldoen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van haar reclame te waarborgen. Bij de totstandkoming van de code waren vertegenwoordigers van adverteerders, zelfreguleringsorganisaties, Europese instituties en diverse belangenorganisaties (waaronder de Europese consumentenvereniging,  BEUC) betrokken.  

Nederlandse Reclamecode Cosmetische Producten 

Het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC) heeft unaniem de, door de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) opgestelde, Reclamecode Cosmetische Producten aangenomen. Daarmee is de code onderdeel geworden van de Nederlandse Reclame Code en van toepassing op de gehele branche. De Code is sinds 1 januari 2015 van kracht.

De Europese code heeft als basis gefungeerd voor de Reclamecode Cosmetische Producten. De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van  claims over cosmetische producten, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen. 

 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies