TTIP en cosmetica

De afkorting TTIP staat Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het heeft betrekking op de handelsovereenkomst waarover de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) in onderhandeling zijn. De Rijksoverheid wil goede afspraken maken over internationale handel, ook met de Verenigde Staten (VS). TTIP bouwt voort op de samenwerking die allang bestaat tussen de VS en de EU.

Waar het cosmetica aangaat, spreken de VS en de EU over onderwerpen als etikettering en het delen met elkaar van kennis over ingrediënten. Handhavers uit de Verenigde Staten en de Europese Unie proberen ook tot een geharmoniseerde aanpak voor het testen van ingrediënten te komen.

TTIP biedt ons volgens de overheid onder andere:

• meer werkgelegenheid en een sterkere economie (meer exportmogelijkheden)
• snelle en efficiënte ontwikkeling en goedkeuring van alternatieve testmethoden – in Europa zijn dierproeven verboden. Die kennis wil de EU ook graag naar de VS overbrengen
• delen en erkennen van elkaars wetenschappelijke bevindingen
• eenzelfde etikettering van cosmeticaproducten - bijvoorbeeld de SPF-factor op anti-zonnebrandproducten en de INCI-namen voor aanduiding van de samenstelling
• een bredere range aan cosmeticaproducten voor de consument

Lees meer over TTIP op de website van de Rijksoverheid

Het lijkt niet haalbaar of überhaupt de bedoeling, om onder TTIP alle Europese en Amerikaanse regels gelijk te trekken.

Nee. Het aangaan van een intensievere samenwerking betekent niet dat de randvoorwaarden voor een gezonde maatschappij mogen worden aangetast. Het Europees Parlement eist dat een handelsverdrag met de VS geen negatieve effecten heeft voor Europese standaarden en regels op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid, milieu en gezondheid.

De wet- en regelgeving voor cosmeticaproducten is in ons land over het algemeen strikter dan die in de VS. Zo mag een aantal ingrediënten die in Europa zijn verboden voor gebruik in cosmetica, in de VS wel in cosmetica worden toegepast. Dit betekent echter niet, dat Europa daarom de regels zal versoepelen.

De Europese Commissie heeft een reeks onderhandelingsdocumenten openbaar gemaakt. Deze documenten gaan over specifieke onderwerpen, waaronder cosmetica.

De positie van TTIP waar het cosmetica betreft is in 2015 op enkele punten veranderd ten opzichte van 2014 (2014: 2015 TTIP cosmetics position EC). U leest het hier: Comparison of change in position in 2015.


Wilt u als burger meepraten over TTIP, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken via ttip@minbuza.nl.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies