Veiligheid cosmetica

Voor ieder cosmeticaproduct geldt: vóórdat het op de markt komt, is het uitvoerig beoordeeld op veiligheid. Aan cosmetica zijn strenge eisen gesteld om veilig te worden bevonden. Als consument hoef je je daarom niet af te vragen of een cosmetisch product veilig is of niet.

Toch kijkt iedereen, als consument, af en toe kritisch naar de veiligheid van cosmetica. In dit proces laten we ons beïnvloeden door verschillende factoren, waaronder emotie.  Wat mensen gevaarlijk vinden, hoeft niet altijd ook gevaarlijk te zijn. Regelmatig zijn we angstig voor zaken die niet gevaarlijk zijn, en het omgekeerde komt ook vaak voor. Bekende voorbeelden hiervan zijn skiën, roken en hard rijden, gedragingen waarvan inmiddels bewezen is dat ze gevaarlijk zijn. Toch zijn er velen die het niet kunnen laten. Daar staat tegenover dat de veel kleinere kans op een crash met een vliegtuig door veel mensen als bedreigend wordt ervaren.

Ieder cosmetisch product wordt onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een veiligheidsbeoordelaar en gebeurt op basis van wetenschappelijke gegevens. De veiligheid kan alleen worden beoordeeld door iemand die daartoe bevoegd is, omdat hij door opleiding of ervaring over voldoende kennis beschikt. Bijvoorbeeld een toxicoloog of cosmetisch chemicus.

Productveiligheid heeft de hoogste prioriteit. De veiligheid van een product wordt bepaald door de (dosis en blootstelling) ingrediënten, de uiteindelijke formule (het ‘recept’) en de verpakking. Gedurende het gehele ontwikkel- en productieproces wordt rekening gehouden met de veiligheid van het eindproduct.

Cosmetica bestaan uit een mengsel van verschillende ingrediënten. Bij het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling wordt gekeken naar de eigenschappen van alle afzonderlijke ingrediënten die in het product worden gedaan. Er wordt ook bekeken of een stof op andere ingrediënten reageert, of het uitmaakt hoeveel ervan aan een product wordt toegevoegd en of de stof nog andere eigenschappen heeft naast de werking die nuttig is voor het product. Bij de productie wordt met al deze factoren rekening gehouden om te zorgen dat het eindproduct niet alleen goed werkt, maar ook zonder risico gebruikt kan worden.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen gevaar en risico. Een risico is de kans op het krijgen van een ‘probleem’. Een gevaar zelf hoeft geen probleem te zijn als het gevaar bijvoorbeeld ergens ver weg is. Een risico ontstaat pas als je in de buurt komt van het gevaar, als je eraan wordt blootgesteld. Hoe groot het risico is hangt af van het gevolg dat het gevaar kan hebben en de manier waarop de blootstelling plaatsvindt. Risico = Blootstelling x Gevaar.

De veiligheidsbeoordelaar beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit (wat krijg je ervan?). Hij beoordeelt dus niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm (wat kun je ervan krijgen?). De veiligheidsbeoordeling is gebaseerd op de eigenschap van een stof samen met de blootstelling aan die stof. Sommige potentieel gevaarlijke stoffen in zuivere en geconcentreerde vorm kunnen daarom wel worden toegepast, omdat ze geen risico veroorzaken dankzij de (lage) concentratie en/of de wijze van gebruik.

Een voorbeeld: Iedereen weet dat alcohol in principe een giftige stof is. Veel cosmetische producten zoals lotion bevatten alcohol. U zult echter nooit het hele flesje lotion in één keer op uw huid sprenkelen. Bovendien kan maar een zeer kleine hoeveelheid alcohol door de huid dringen. Ook verdampt alcohol heel snel. Alles bij elkaar is de uiteindelijke blootstelling aan de potentieel gevaarlijke stof zeer klein en is het product dus veilig in gebruik. Als u het smeren van lotion op de huid vergelijkt met het drinken van een enkel glas wijn, dan geeft het glas wijn een grotere blootstelling aan alcohol.

Nee, alle cosmetica op de markt moet veilig zijn. Stoffen die helemaal veilig zijn bestaan niet, zelfs water kan een risico opleveren als er teveel van wordt ingenomen. Wel kan er van een stof worden gezegd dat een bepaalde concentratie onder bepaalde gebruikscondities veilig is. Dit is wat een veiligheidsbeoordelaar controleert bij het uitvoeren van een veiligheidsbeoordeling. De manier waarop de veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd is secuur met ingebouwde zekerheden.

Een cosmeticaproduct beoordelen op de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten in de ingrediëntenlijst is geen wetenschappelijke benadering en zegt ook niets over de veiligheid van het product.

Of stoffen schadelijk zijn voor de mens, is afhankelijk van hun eigenschappen, de gebruikte hoeveelheid en de manier waarop het product waar deze stof in zit wordt gebruikt. De wet stelt strenge eisen aan het gebruik van stoffen in cosmetica: ze mogen de gezondheid van de mens niet schaden. Daarom mogen sommige stoffen wel, en andere niet of in beperkte mate worden gebruikt. Deze hoeveelheden zijn zo berekend, dat ze bij gebruik van het product, in ruime mate veilig zijn.

Nee, dit soort apps kijken naar de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten in de ingrediëntenlijst. De ingrediënten worden ingedeeld op basis van gevaar. Sommige zijn groen, andere zijn rood. Stoffen die helemaal veilig zijn bestaan echter niet, zelfs water kan een risico opleveren als er teveel van wordt ingenomen. Wel kan er van een stof worden gezegd dat een bepaalde concentratie onder bepaalde gebruikscondities veilig is.

Bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetica wordt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een bepaalde stof zit beoordeeld. Het gaat niet alleen om het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm. De veiligheidsbeoordeling is gebaseerd op de eigenschap van een stof samen met de blootstelling aan die stof. Sommige potentieel gevaarlijke stoffen in zuivere en geconcentreerde vorm kunnen dus wel worden toegepast, omdat ze geen risico veroorzaken dankzij de (lage) concentratie en de wijze van gebruik.

Het aantal ingrediënten vertelt niets over de veiligheid van het product. Met uitsluitend deze informatie kan een veiligheidsbeoordelaar geen gedegen veiligheidsbeoordeling uitvoeren. Informatie over de eigenschappen van de stoffen en de te verwachten blootstelling zijn een paar van de essentiële stukjes informatie die aanvullend nodig zijn om de veiligheid van het product te beoordelen. Gelukkig is ieder cosmetisch product onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door een bevoegde veiligheidsbeoordelaar voordat het op de markt wordt gebracht. Als consument hoeft u zich geen zorgen te maken of een cosmetisch product veilig is of niet, maar u kunt zeker overwegen wat uw voorkeuren zijn en uw aankopen daarop aanpassen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies