PFAS en cosmetica

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen, de afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Voorbeelden van PFAS zijn perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA). Deze stoffen worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase komen deze stoffen op verschillende manieren in de bodem terecht. PFAS zijn zeer slecht afbreekbaar in de natuur.

De veiligheid van stoffen in consumentenproducten wordt continu beoordeeld. Hoge concentraties PFAS in onze omgeving kunnen een nadelige invloed hebben op onze gezondheid. Daarom wordt het gebruik van PFAS op Europees niveau sterk beperkt. Alle ingrediënten in cosmetica - inclusief gefluoreerde stoffen – ondergaan een grondige veiligheidsbeoordeling voordat ze op de markt worden geïntroduceerd, dit wordt vereist door de Europese Cosmeticaverordening. Naleving van de verordening wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

In cosmetica zal je zelden PFAS aantreffen. Soms worden in cosmetica voorlopers van PFAS gebruikt; voorlopers zijn stoffen die bij een chemische reactie kunnen worden omgevormd tot een andere scheikundige stof, in dit geval een stof die onder PFAS valt. Een paar van deze stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt om het product duurzamer en beter bestand te maken tegen regen, wind en zonlicht.

Stoffen die in het product of in het milieu omgezet zouden kunnen worden tot PFAS worden echter weinig in cosmetica toegepast. Daarnaast zijn de concentraties PFAS die in cosmetica gevonden kunnen worden extreem laag. Zo bedraagt de hoogste concentratie die gevonden is slechts 0,00000334% (Bron: ‘Risk assessment of fluorinated substances in cosmetic products. Survey of chemical substances in consumer products No. 169’, Ministry of Environment and Food of Denmark, 2018). Deze hoeveelheden vormen geen risico voor de gezondheid.

Ja, cosmetische producten – ook die met (een extreem lage concentratie) PFAS - zijn veilig. De veiligheid van de consument heeft een zeer hoge prioriteit voor fabrikanten van cosmetische producten. Alle grondstoffen die worden gebruikt in cosmetische producten moeten uitvoerig worden getest en voldoen aan de hoogste normen op het gebied van zuiverheid, kwaliteit en veiligheid.

Bovendien worden alle cosmetische producten onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling. Voordat een cosmetisch product in Nederland mag worden verkocht, wordt het product door een veiligheidsbeoordelaar (bevoegd persoon) beoordeeld op alle mogelijke risico’s. Bij de beoordelingen worden zeer strenge criteria gehanteerd die een grote mate van veiligheid waarborgen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek vormt de basis van deze veiligheidsbeoordelingen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies