Palmolie en cosmetica

Palmolie is een plantaardige olie die wordt gewonnen uit de vruchten van de oliepalm. Deze olie bevat veel verzadigde vetten en antioxidanten. Palmolie wordt gebruikt in onder meer voedingsmiddelen zoals margarine, frituurolie, koekjes en sauzen. Het is een veel geteeld gewas, omdat de opbrengst per hectare relatief groot is in vergelijking met andere soorten oliehoudende gewassen, zoals van de zonnebloem en sojaboon.

Palmolie wordt niet direct als ingrediënt in cosmetica gebruikt, maar kan wel als  afgeleide van palmolie gebruikt worden. Dit betekent dat de palmolie als essentiële bouwsteen wordt gebruikt bij de productie van een ingrediënt dat in cosmetica wordt toegepast. Dit betekent óók dat u de toepassing van palmolie niet op het etiket van een cosmeticaproduct kunt terugvinden.

Palmolie is een grondstof van waaruit ingrediënten kunnen worden gefabriceerd. Palmolie bestaat uit een mix van verschillende oliën. Die oliën worden gescheiden (het is dan geen palmolie meer) en gebruikt voor de productie van ingrediënten voor in cosmetica. Het heet dan een afgeleide of een derivaat. Namen kunnen soms misleidend lijken, want palmetaat is bijvoorbeeld geen palmolie meer. Als je als bedrijf derivaten koopt, is het moeilijk om erachter te komen wat voor soort palmolie is gebruikt voor de productie van het derivaat.

De teelt van palmolie is meer of minder milieubelastend afhankelijk van de teeltwijze. Voor de teelt van palmolie is landbouwgrond nodig, hiervoor worden grote oppervlakken oerwoud gekapt (met name in Zuidoost Azië). Sommige diersoorten worden hierdoor met uitsterven bedreigd. Bovendien worden water en lucht vervuild, doordat de palmvruchten snel moeten worden uitgeperst, dat zij veel afval opleveren en worden gedumpt in de rivieren. De verbranding van de bossen voor het verkrijgen van de landbouwgrond leidt tot grootschalige luchtvervuiling.

Omdat palmplantages vaak in ontwikkelingslanden zijn, hebben die bedrijven ook te maken met corruptie en oneerlijke handel. De plaatselijke bevolking wordt soms van hun land verjaagd, zodat er nieuwe plantages aangelegd kunnen worden, en de arbeidsomstandigheden zijn niet overal goed.

Door een stijging in het gebruik van palmolie in consumentenproducten en bovengenoemde problematiek, groeit de wens om duurzamer te gaan produceren. De industrie investeert onder meer in samenwerkingsverbanden voor duurzame palmolie om onze planeet te sparen, en te zorgen dat de handel eerlijk verloopt en iedereen daar gelijk van profiteert.

Er worden steeds vaker afgeleiden (derivaten) afkomstig van duurzame palmolie in cosmetica gebruikt. In 2012 won Unilever bijvoorbeeld de Task Force Duurzame Palmolie Award voor haar activiteiten op het gebied van duurzame palmolie. De Duitse cosmeticafabrikant Henkel  gebruikt vanaf 2015 alleen nog duurzame palmolie voor haar producten (Triodos Sustainability Research). Het Franse cosmeticaconcern L’Oréal gebruikt sinds eind 2010 slechts palmoliederivaten van gecertificeerde duurzame bronnen.

Lees meer over duurzaam formuleren van cosmetica

De Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) is een wereldwijde organisatie die duurzame productie van palmolie promoot. Ook grote cosmeticabedrijven als L’Oréal en Unilever nemen al sinds 2006 deel aan dit Ronde Tafel overleg. [http://www.rspo.org/] Voor palmolie die onder de voorwaarden van de RSPO is geproduceerd, mag géén waardevol bos gekapt worden. Met de lokale bevolking zijn afspraken gemaakt over het grondgebruik. Ook verdienen de werknemers een fatsoenlijk salaris en is kinderarbeid verboden.

Het Wereld Natuurfonds (WWF) prijst een tiental organisaties om haar voortrekkersrol in het stimuleren van duurzame palmolie. Ook cosmeticafabrikanten Unilever en L’Oréal worden genoemd. Wat hebben deze bedrijven concreet bereikt?  

  • Ze hebben al vele jaren bijgedragen aan het RSPO proces
  • Ze hebben een beleid voor duurzame palmolie geïntegreerd, waaronder interne systemen waarmee ze hun gebruik van duurzame palmolie kunnen controleren
  • Ze hebben hun leveranciers gemotiveerd om duurzame palmolie te gebruiken, nog voordat gecertificeerde palmolie beschikbaar was

Bedrijven kunnen op drie manieren aan duurzame palmolie komen.  

1. De duurzame en gewone palmolie worden aan de bron gescheiden en worden door de hele keten heen ook als aparte stromen behandeld.

2. De duurzame palmolie wordt gevolgd in de keten maar wordt vermengd met gewone palmolie. De duurzame palmolie wordt niet als zodanig geleverd aan de poort, maar het is gegarandeerd dat er precies zoveel duurzame palmolie de keten ingestuwd wordt, als er gekocht wordt.

3. De koop van certificaten in plaats van duurzame palmolie. Deze methode is te vergelijken met de levering van groene stroom. Het certificaat staat voor de investering waarmee een bepaalde hoeveelheid duurzame palmolie geproduceerd kan worden. Via de organisatie Greenpalm koopt een bedrijf certificaten.

De NCV motiveert haar leden om gebruik te maken van duurzame palmolie door meer bewustwording te creëren op het gebied van duurzaam ondernemen. Zij organiseert met regelmaat voorlichtingsdagen en workshops met als thema duurzaamheid. Zij biedt een platform voor bedrijven om elkaar te tonen wat zij al doen op het gebied van duurzaamheid om elkaar te inspireren en verder te helpen.

Links
www.rspo.org
http://www.sustainablepalmoil.org/
http://www.taskforceduurzamepalmolie.nl/ http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/dossiers/palmolie/consument_wil_duurzame_palmolie/
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/Formulation-Science/Sustainable-palm-oil-is-the-only-answer-for-cosmetics-industry

 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies