Lilial

Lilial, ook wel bekend als lysmeral of BMHCA, was een veel gebruikte geurstof doordat het een bloemige geur heeft die typerend is voor het lelietje-van-dalen (meiklokje). De Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten, ofwel INCI, van het ingrediënt is BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. Deze naamgeving wordt in Europa gebruikt voor cosmetica ingrediënten. Het gebruik van lilial is sinds maart 2022 verboden in de Europese Unie, vanwege de reprotoxische eigenschap van het ingrediënt. 

Op 28 januari 2019 concludeerde het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) dat lilial reprotoxisch is. Dit houdt in dat de stof schadelijk is voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. Lilial is daarom op 11 augustus 2020 via een inhoudelijke wijziging van de wetgeving voor de classificatie, etikettering en verpakking (CLP) geclassificeerd als een reprotoxische stof categorie 1b. Deze wijziging is van kracht sinds 1 maart 2022. De classificatie van Lilial als reprotoxisch 1b in de CLP-wetgeving heeft ook effect op het gebruik in cosmetica. Het gebruik van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR) zijn geclassificeerd is namelijk verboden in cosmetica. Enkel wanneer er aan zeer stringente veiligheidseisen wordt voldaan kan er een uitzondering gemaakt worden. Lilial voldoet niet aan al deze eisen, dus kan er ook geen vrijstelling voor de stof gegeven worden in de Cosmeticaverordening. De Europese Commissie heeft lilial daarom opgenomen in Bijlage II (verboden stoffen) van de Cosmeticaverordening, dit gaat via een CMR-omnibus.

In Europa moeten, volgens de wetgeving voor cosmetica, alle ingrediënten die in een cosmetisch product zijn verwerkt weergegeven worden op het etiket. Dit wordt gedaan in de ingrediëntendeclaratie. Deze is te herkennen aan de voorafgaande term ‘INGREDIENTS’. Voor veel ingrediënten zijn echter meerdere namen bekend, bijvoorbeeld de  chemische naam, handelsnaam en merknaam. Daarom is er voor alle stoffen in cosmetica besloten om deze in  de ingrediëntendeclaratie aan te geven met een INCI-naam. INCI staat voor Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten. De INCI van lilial is BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

Sinds maart 2022 zijn echter alle producten met lilial van de markt gehaald in alle lidstaten van de Europese Unie. 

De verkoop van producten met lilial is niet meer toegestaan.

Nee, de consument hoeft zich geen zorgen te maken. De gebruikte concentraties van lilial in cosmetica werden door het onafhankelijk comité van experts van de Europese Commissie: het SCCS als veilig beschouwd. De totale blootstelling door andere producten is echter zeer moeilijk in te schatten omdat daar data voor mist. De veiligheidsbeoordelaars konden daarom ook niet verklaren welke hoeveelheid blootstelling aan lilial wél veilig is. Vanuit een voorzorgsprincipe is het gebruik van lilial in cosmetica en persoonlijke verzorging daarom verboden. Ondanks dat de veiligheidsverklaring ontbreekt betekent dit dus niet direct dat het gebruik in cosmetica onveilig is.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies