Lilial

Lilial, ook wel bekend als lysmeral of BMHCA, is een veel gebruikte geurstof. De Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten, ofwel INCI, van het ingrediënt is BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. Deze naamgeving wordt in Europa gebruikt voor cosmetica ingrediënten. Lilial is een geurstof, en wordt dus gebruikt om een passende en aangename geur aan een product te geven. Het heeft een bloemige geur, die typisch is voor het lelietje van dalen ook wel bekend als meiklokje. Het ingrediënt wordt gebruikt in cosmetica, was- en reinigingsproducten, luchtverfrissers en biociden, waaronder parfums en wasverzachters.

Op 28 januari 2019 concludeerde het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) dat lilial reprotoxisch is. Dit houdt in dat de stof schadelijk is voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. Lilial is daarom op 11 augustus 2020 via een inhoudelijke wijziging van de wetgeving voor de classificatie, etikettering en verpakking (CLP) geclassificeerd als een reprotoxische stof categorie 1b. Deze wijziging is van toepassing vanaf 1 maart 2022. De classificatie van Lilial als reprotoxisch 1b in de CLP-wetgeving heeft ook effect op het gebruik in cosmetica. Het gebruik van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR) zijn geclassificeerd is namelijk verboden in cosmetica. Enkel wanneer er aan zeer stringente veiligheidseisen wordt voldaan kan er een uitzondering gemaakt worden. Lilial voldoet niet aan al deze eisen, dus kan er ook geen vrijstelling voor de stof gegeven worden in de Cosmeticaverordening. De Europese Commissie zal lilial daarom opnemen in Bijlage II (verboden stoffen) van de Cosmeticaverordening, dit gaat via een CMR-omnibus.

In Europa moeten, volgens de wetgeving voor cosmetica, alle ingrediënten die in een cosmetisch product zijn verwerkt weergegeven worden op het etiket. Dit wordt gedaan in de ingrediëntendeclaratie. Deze is te herkennen aan de voorafgaande term ‘INGREDIENTS’. Voor veel ingrediënten zijn echter meerdere namen bekend, bijvoorbeeld de  chemische naam, handelsnaam en merknaam. Daarom is er voor alle stoffen in cosmetica besloten om deze in  de ingrediëntendeclaratie aan te geven met een INCI-naam. INCI staat voor Internationale Naamgeving voor Cosmetische Ingrediënten. De INCI van lilial is BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. Lilial is een geurstof, voor deze groep ingrediënten hoeft de INCI normaliter niet op het etiket geplaats te worden. In plaats daarvan wordt enkel de term “parfum” of “aroma” op de ingrediëntendeclaratie geplaatst. Lilial moet wel op het etiket aangegeven worden als het aanwezig is boven een bepaalde minimale concentratie. Deze waarden zijn:

  • 0,001% voor producten die niet worden af-, uit-, of weggespoeld (leave-on zoals bodylotion)
  • 0,01% voor producten die wel worden af-, uit-, of weggespoeld (rinse-off zoals shampoo)

Wanneer lilial dus in cosmetica in een product aanwezig is boven de hierboven aangeven grenswaarden is dit dus te vinden in de ingrediëntendeclaratie aan de INCI “BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL” naast de term “parfum”.

De CMR-omnibus waarin lilial is opgenomen is vanaf 1 maart 2022 van toepassing. Dit, omdat er wettelijk is vastgelegd dat 15 maanden nadat ingrediënten nieuw ingedeeld zijn als CMR stof het gebruik ervan geregeld moet zijn in de Cosmeticaverordening. Omdat het gebruik van de stof verboden wordt, moeten cosmetische producten die lilial bevatten vanaf dat moment uit de winkel zijn. 

Producten die lilial bevatten zijn gewoon nog toegestaan op de markt tot 1 maart 2022. Deze producten kunnen tot de datum waarop het verbod in gaat verkocht worden.

Nee, de consument hoeft zich geen zorgen te maken. De gebruikte concentraties van lilial in cosmetica worden door het onafhankelijk comité van experts van de Europese Commissie: het SCCS als veilig beschouwd. De totale blootstelling door andere producten is echter zeer moeilijk in te schatten omdat daar data voor mist. De veiligheidsbeoordelaars kunnen daarom ook niet verklaren welke hoeveelheid blootstelling aan lilial wél veilig is. Ondanks dat de veiligheidsverklaring ontbreekt betekent dit dus niet direct dat het gebruik in cosmetica onveilig is.

Leveranciers kunnen de distributeurs van de producten tijdig inlichten dat lilial vanaf 1 maart 2022 uit de verkoop gehaald wordt. De producten kunnen tot die tijd gewoon nog verkocht worden.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies