Hormoonachtige stoffen in cosmetica

Deze FAQ geeft een toelichting op stoffen met een heel specifieke eigenschap, namelijk een mogelijke werking op het hormoonsysteem van het lichaam. Het volgt op groeiende belangstelling bij politiek en media voor dit type stoffen. In Europees verband wordt gesproken over regelgeving voor hormoonachtige stoffen in cosmetica, zodat consumenten zich daar geen zorgen over hoeven te maken.

Hormonen zijn in het lichaam verantwoordelijk voor het regelen van verschillende lichaamsfuncties. Met hormonen kunnen organen/cellen in het lichaam met elkaar communiceren. Het interne communicatiesysteem regelt bijvoorbeeld de maandelijkse cyclus van de vrouw (oestrogenen) of de opslag van suikers in het lichaam (insuline), maar ook emoties zoals blijheid (serotonine) en stress (adrenaline)

Ja, u kunt veilig cosmetica gebruiken. Ondanks veel onderzoek naar de werking van stoffen met een zwakke hormoonachtige werking, is tot op heden geen bewijs gevonden voor vermeende negatieve effecten op de gezondheid door (natuurlijke of synthetische) stoffen in cosmetica.

De wet stelt strenge eisen aan het gebruik van stoffen in cosmetica: ze mogen de gezondheid van de mens niet schaden. Daarom mogen sommige stoffen wel, en andere niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt bij het samenstellen van cosmetica. Om de veiligheid te garanderen, moet de cosmeticafabrikant voor ieder product beschikken over een dossier met uitvoerige informatie, waaronder een goede beoordeling van de veiligheid. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit controleert of deze beoordeling aan alle eisen voldoet en of het product veilig is voor gebruik door de consument.

Als een stof een ‘hormoonachtige werking’ heeft, wordt daarmee bedoeld dat de werking van een niet-lichaamseigen stof de werking van hormonen tot op zekere hoogte nabootst. Blootstelling aan hormoonachtige stoffen kan wel of geen invloed hebben op bepaalde processen in het lichaam. Of een hormoonachtige stof invloed heeft, is namelijk afhankelijk van de werkzaamheid, de hoeveelheid en de duur van de blootstelling aan deze specifieke stof. Als deze laag is, dan merkt het lichaam daar niets van.

De term ‘hormoonverstorend’ (of ‘hormoon-ontregelend’) wordt gebruikt voor stoffen die een invloed hebben op de hormoonhuishouding in ons lichaam, en met een negatief effect op de gezondheid als gevolg. Hormoonverstorende stoffen worden er onder andere van verdacht een negatief effect op de vruchtbaarheid te hebben en het risico op ziekten als kanker te vergroten.

Het effect van een stof op het lichaam is afhankelijk van de werkzaamheid van de stof en de hoeveelheid die je binnenkrijgt. Stoffen met een hoge werkzaamheid oefenen bij een lage concentratie een hormoonachtige werking uit. Stoffen met een lage werkzaamheid oefenen bij lage concentratie geen hormoonachtige werking uit.

Stoffen verschillen sterk in hun hormoonachtige werking. Een voorbeeld, de UV-filter benzophenone-3 die er soms van verdacht wordt een hormoonachtige werking te hebben, heeft 1.5 miljoen keer minder impact op het hormoonsysteem dan ethinylo-estradiol, dat verwerkt zit in de anticonceptiepil die vrouwen wereldwijd dagelijks slikken.

Bepaalde stoffen worden in verband gebracht met een mogelijke hormoonachtige werking. Deze stoffen worden soms ook in cosmetica gebruikt. Er is echter geen overtuigend bewijs voor dat stoffen met een zwakke hormoonachtige werking, zeker in de lage dosis waarin ze in cosmetica worden gebruikt, invloed zouden hebben op de hormoonprocessen in ons lichaam. Ze verstoren de hormoonhuishouding in het lichaam dus niet.

De huidige stand van wetenschap op het gebied van hormoonachtige stoffen leert ons dat bij normaal gebruik, cosmeticaproducten met deze stoffen geen risico vormen voor onze gezondheid. Alle ingrediënten die gebruikt worden in cosmetica voldoen aan Europese wetgeving en zijn onderworpen aan een strenge veiligheidsbeoordeling. Bij deze beoordeling wordt standaard rekening gehouden met het effect van (gebruik van) producten door zwangere vrouwen en het ongeboren kind. 

Stoffen met een hormoonachtige werking komen voor in de natuur. We krijgen ze met name binnen via onze voeding in hoeveelheden die vele miljoenen malen groter zijn dan wat via cosmetica wordt opgenomen. Deze stoffen komen bijvoorbeeld voor in voeding zoals bessen, noten, sojabonen en spruitjes. Er zijn geen aanwijzingen dat het eten van deze producten nadelige effecten zou hebben op onze gezondheid.

Ja. Gebruik van stoffen wordt in Europa geregeld via REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). Maar ook specifiek voor biociden, gewasbeschermingsmiddelen en cosmetica zijn in de wet bepalingen voor deze stoffen opgenomen. De cosmeticawetgeving verbiedt bijvoorbeeld het gebruik van stoffen met kankerverwekkende eigenschappen of stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting.

Alle ingrediënten die gebruikt worden in cosmetica voldoen aan Europese wetgeving en zijn onderworpen aan een strenge veiligheidsbeoordeling. En in de wetgeving staat dat cosmeticaproducten de gezondheid van de gebruiker niet mogen schaden. Het Europese Wetenschappelijke Comité voor Consumentenproducten (SCCS) beoordeelt de veiligheid van veel ingrediënten. Zij heeft bepaald dat de ingrediënten die nu volgens de wet zijn toegelaten in cosmetica, veilig zijn voor gebruik in cosmetica.

Om ieder risico uit te sluiten besteedt de Cosmeticaverordening extra aandacht aan het veilig gebruik van stoffen met een hormoonachtige werking.

Groepen van stoffen als ftalaten, parabenen, synthetische muskverbindingen en UV-filters worden genoemd in verband met hormoonachtige werking. Deze stoffen zouden een soortgelijke werking hebben als het hormoon oestrogeen dat van nature aanwezig is in ons lichaam. Dat sommige van deze stoffen zwak hormoonachtig zijn in laboratoriumtests, wil echter nog niet zeggen dat ze ook hormoon verstorend zijn bij gebruik in cosmetica. Wanneer een ingrediënt ervan wordt verdacht een risico te vormen voor onze gezondheid, wordt dat ingrediënt door het Europese Wetenschappelijke Comité voor Consumentenproducten (SCCS) beoordeeld of het wel veilig gebruikt kan worden. Als het niet veilig is, dan wordt het gebruik via wetgeving verboden. Het SCCS heeft op basis van omvangrijk wetenschappelijk onderzoek bepaald welke stoffen uit bovengenoemde groepen (on)veilig zijn voor gebruik in cosmetica. De overheid heeft hieraan wettelijke regelingen gekoppeld. Zo zijn bijvoorbeeld schadelijke ftalaten verboden voor gebruik in cosmetica, en zijn enkele niet-schadelijke ftalaten wél toegelaten voor gebruik in cosmetica. Voor de stof BPA (Bisfenol A) geldt dat zij voor gebruik in cosmetica is verboden en dus ook niet in cosmeticaproducten wordt gebruikt.

Het gebruik van ingrediënten in cosmeticaproducten is strikt geregeld binnen de Cosmeticaverordening. Hierin staat onder meer dat cosmetica de gezondheid van de mens niet mogen schaden. Daarom mogen sommige stoffen wel, en andere niet of in beperkte mate worden gebruikt. Deze hoeveelheden zijn zo berekend dat ze bij gebruik van het product, in ruime mate veilig zijn. Dit geldt ook voor bovengenoemde stoffen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies