Dierproeven en cosmetica

Nee, het is in Nederland en heel Europa verboden om cosmeticaproducten op dieren te testen. Dierproeven voor de ontwikkeling van cosmetische producten zijn in Nederland al sinds 1997 verboden volgens de Wet op Dierproeven. Dierproeven voor cosmetica zijn sinds 2004 in heel Europa bij wet verboden. Dit is onder meer het gevolg van de ontwikkeling van alternatieve testmethoden. De werkzaamheid van cosmetica wordt getest op menselijke vrijwilligers.

Vanaf 11 maart 2009 worden er in Europa geen ingrediënten meer getest op dieren. De nieuwe cosmeticawetgeving, de Cosmeticaverordening, eist dat er vanaf 2013 geen cosmetica meer op de Europese markt is, waarvan de veiligheid van cosmetica en de ingrediënten in cosmetica (vanaf genoemde datum) op dieren is getest. De veiligheid van cosmetica-ingrediënten in producten moet nu aan de hand van alternatieve testmethoden worden gegarandeerd. Helaas wordt veiligheidsonderzoek met dieren door de overheid in sommige landen, zoals China, soms nog verplicht gesteld, dit ziet de cosmetica-industrie liever anders. De cosmetica-industrie zet zich actief in om ook de wetgeving in deze landen richting Europees voorbeeld te laten schuiven, door met deze landen in dialoog te blijven. De Europese industrie kan haar ogen sluiten voor dit probleem maar meer verschil kan zij maken door deze landen 'op te voeden' en het goede voorbeeld te geven.

De cosmetica-industrie investeert al vele jaren intensief in alternatieven voor dierproeven. Want ondanks wat soms wordt beweerd, nog niet alles kan onderzocht worden met behulp van dierproefvrije methodes. 

Lees hier de folder 'Zodoende' van de Stichting Informatie Dierproeven.

 

 

• 1997: dierproeven voor de ontwikkeling, veiligheid en werkzaamheid van cosmetische producten in ons land worden verboden volgens de Wet op Dierproeven

• 2004: in heel Europa worden dierproeven voor cosmetische eindproducten bij wet verboden

• 2009: het testverbod op cosmetica-ingrediënten treedt in werking, én een handelsverbod treedt in werking voor cosmeticaproducten waarvoor huidirritatie-, oogirritatie- of acute toxiciteitsstudies met dieren zijn uitgevoerd met product, ingrediënten of combinaties van ingrediënten na genoemde datum

• 2013: het handelsverbod treedt definitief in werking als een dierproef is uitgevoerd met cosmeticaproduct, cosmetica-ingrediënten, of combinaties van ingrediënten na genoemde datum

Testverbod: het testverbod verbiedt het doen van dierproeven in de EU op cosmeticaproducten en ingrediënten om te voldoen aan de eisen uit de Cosmeticaverordening.

Handelsverbod: het handelsverbod verbiedt de verkoop van cosmetica als het product of de ingrediënten zijn getest op dieren, binnen én buiten de EU, om te voldoen aan de eisen uit de Cosmeticaverordening.

 

Cosmeticaproducten zijn toegankelijk via verschillende kanalen, zoals de drogisterij, parfumerie, supermarkt en het internet. Cosmetica worden in Nederland sinds 1997 niet meer getest op dieren. Daarom kan de claim ‘niet getest op dieren’ of ‘proefdiervrij’ u soms op het verkeerde been zetten.

Op Europees niveau waar Nederland ook onder valt is er sprake van twee verboden.
Testverbod: het testverbod verbiedt het doen van dierproeven in de EU op cosmeticaproducten en ingrediënten om te voldoen aan de eisen uit de Cosmeticaverordening.
Handelsverbod: het handelsverbod verbiedt de verkoop van cosmetica als het product of de ingrediënten zijn getest op dieren, binnen én buiten de EU, om te voldoen aan de eisen uit de Cosmeticaverordening.

Wel moeten volgens de wetgeving alle ingrediënten op veiligheid zijn onderzocht. Daarom is elk ingrediënt ooit in het verleden met behulp van een dierproef getest. In dit opzicht kan dus geen enkel cosmeticaproduct volledig 'dierproefvrij' worden genoemd, zelfs niet nadat het verbod op dierproeven van kracht werd.

Gezien dierproeven voor cosmetica sinds 2004 verboden zijn, zou je alle cosmetica sinds 2004 'dierproefvrij' kunnen noemen. Wel moeten volgens de wetgeving alle ingrediënten op veiligheid zijn onderzocht. Daarom is elk ingrediënt ooit in het verleden met behulp van een dierproef getest. In dit opzicht kan dus geen enkel cosmeticaproduct volledig 'dierproefvrij' worden genoemd, zelfs niet nadat het verbod op dierproeven van kracht werd. Een lijst met 'dierproefvrije producten' zou daarom misleidend zijn.

Alternatieven zijn methodes van veiligheidsonderzoek van ingrediënten zonder dat daar dieren aan te pas komen. Het ontwikkelen van alternatieven is een complex en langdurig proces.  

Grote cosmeticaondernemingen die een eigen ontwikkelingslaboratorium hebben, zijn al tientallen jaren volop bezig met het ontwikkelen van alternatieven. De grootste uitdaging ligt bij het ontwikkelen van testen voor het bepalen van de schadelijkheid van ingrediënten in het lichaam. Het is ingewikkeld om een biologisch systeem na te bouwen, dat alle biologische processen van het menselijk lichaam natuurgetrouw nabootst. Toch zijn er de laatste jaren goede resultaten geboekt, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een kunsthuid van menselijke cellen. Wanneer een alternatieve methode ontwikkeld is, dient dit gevalideerd en goedgekeurd te worden door de EU.

In 2016 heeft Cosmetics Europe (CE) het 4-jarige onderzoeksproject, Long Range Science Strategy (LRSS), gelanceerd. Het project bestaat uit een samenwerking van verschillende partijen die hun expertise samenbrengen op de 5 belangrijkste aspecten voor het evalueren van de veiligheid van cosmetische ingrediënten; oculaire toxiciteit, genotoxiciteit / mutageniteit, huidsensibilisatie, toxicokinetiek en toxicodynamica. Het doel van de LRSS-programma is om dierproefvrije veiligheidsbeoordelingen van cosmetische ingrediënten te maken, door middel van ‘non-animal new approach methodologies’ (NAMs). Lees meer op de speciale website.

De cosmetica-industrie is actief deelnemer van het ‘European Partnership for Alternatives to Animal Testing’, gelanceerd door de Europese Commissie in november 2005. Initiatief voor deze samenwerking tussen industrie, overheden en maatschappelijke organisaties is afkomstig van de cosmetica-industrie. De cosmetica-industrie investeert hierin veel geld.  De cosmetica-industrie speelt een belangrijke rol bij het 3-V beleid: Verminderen (de noodzaak om dieren te testen tot een minimum beperken), Verfijnen (uitvoering van tests verder verbeteren), Vervangen (dierproeven vervangen door alternatieve methoden).  

Inmiddels heeft de EU meerdere alternatieve methoden voor dierproeven formeel beoordeeld en geaccepteerd. Die methoden moeten verplicht worden gebruikt. Enkele andere door de industrie ontwikkelde methoden worden nog door de Europese Autoriteiten geëvalueerd. De cosmetica-industrie hoopt op een snelle goedkeuring hiervan.
Zie voor info: http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/

Nieuwe alternatieve methoden voor de veiligheidsbepaling van (cosmetica-)ingrediënten worden aangemeld door de onderzoeker(s) bij de Europese Commissie. Zij beoordeelt de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze nieuwe testen. Pas na goedkeuring mag een dierproef worden vervangen door het alternatief. De gestelde eisen voor de evaluatie van nieuwe testen zijn hoog, dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de testmethode te waarborgen. Deze hoge eisen vertragen wel de snelheid waarmee alternatieven beschikbaar komen.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies