Cosmetica Claims

Een claim (bewering) is alle openbare informatie over een product wat betreft ingrediënten, aard, werking, eigenschappen of doelmatigheid van het product. Claims informeren de gebruiker over de specifieke, positieve eigenschappen en effecten van het product. Voorbeelden van claims: ‘helpt een droge huid voorkomen’ en ‘long lasting’.

Een claim hoeft niet per sé uit tekst te bestaan. Een claim kan ook gevormd worden door afbeeldingen, illustraties, merken of beschrijvingen op producten (op verpakking, labels en bijsluiters) of in reclames.

Een claim is van invloed op de wetgeving die voor een product geldt. Wat een fabrikant claimt, maakt soms of een product cosmetica is of niet. Een claim als ‘geneest wonden’ is medisch van aard. Daarmee behoort het product tot de geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, en moet het product aan de wetgeving die voor díe producten geldt, voldoen. Een claim als ‘voor zacht en glanzend haar’ is duidelijk een cosmetische claim.

Nee, een fabrikant mag alleen iets claimen als hij dat voldoende en toetsbaar kan onderbouwen. Dit moet voorkomen dat de consument zou worden misleid.

Een cosmeticafabrikant dient Artikel 20 van de Cosmeticaverordening na te leven. Daarnaast heeft de Europese Commissie speciaal voor cosmetische claims, wetgeving met criteria gepubliceerd. Claims voor cosmetica moeten aan deze criteria voldoen. De criteria gaan onder andere over de wetenschappelijke onderbouwing van de claim. Een anti-rimpel crème moet daadwerkelijk effect hebben op een rimpel en dit moet aangetoond zijn met wetenschappelijke studies. Deze studies zijn opgenomen in het productinformatiedossier en ze worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. 

Onderbouwing
Naast Artikel 20 van de Cosmeticaverordening is er de Claimsverordening (655/2013). De criteria behelzen onder meer juistheid van de claim, onderbouwing met bewijsmateriaal, eerlijkheid en billijkheid. Hiervoor moet de fabrikant bewijsmateriaal hebben, middels betrouwbare en reproduceerbare studies.

Volgens de Cosmeticaverordening en de Claimsverordening moet een cosmeticabedrijf elke claim wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Deze studies moeten worden opgenomen  in het productinformatiedossier. Dit dossier kan worden gecontroleerd door de daarvoor bevoegde  instanties, in dit geval de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Zelfregulering: Reclame Code Cosmetische Producten
De cosmetica-industrie is een grote adverteerder met relatief weinig klachten over haar reclame-uitingen. Toch heeft de industrie zelf regels opgesteld waaraan een (verantwoorde) industrie moet voldoen om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van haar reclame te waarborgen.

In Europa: Guiding Principles on Responsible Advertising and Marketing Communication
De Europese Cosmetica Vereniging (Cosmetics Europe) heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen tot de ”Guiding Principles on Responsible Advertising and Marketing Communication”. Bij de totstandkoming hiervan waren vertegenwoordigers van adverteerders, zelfreguleringsorganisaties, Europese instituties en diverse belangenorganisaties (waaronder de Europese consumentenvereniging BEUC) betrokken. De Europese code heeft als basis gefungeerd voor de Reclame Code Cosmetische Producten.

De Reclame Code Cosmetische Producten is unaniem aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code (SRC). De Reclamecode Cosmetische Producten is sinds 1 januari 2015 van kracht.

De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims, het gebruik van digitale technieken bij afbeeldingen en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

Cosmetica mag pas op de markt worden gebracht wanneer daarvoor iemand binnen de EU als ‘verantwoordelijke persoon’ is aangewezen. De verantwoordelijke persoon waarborgt onder meer dat de formulering van claims aan de wettelijke eisen voldoet.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of de eisen uit de Cosmeticaverordening en de Claimsverordening, waaronder de claimonderbouwing voor cosmeticaproducten, worden nageleefd.

Soms komt het voor dat een consument of bedrijf een klacht heeft over een bepaalde claim. De claim wordt bijvoorbeeld niet waargemaakt of is beledigend. In dat geval kan hij een klacht indienen bij (de voorzitter van) de Reclame Code
Commissie.

Voor het claimen van termen als ‘dermatologisch getest’ of ‘klinisch getest’ bestaan Europese richtlijnen. Voldoet het product aan deze richtlijnen, pas dan mag de fabrikant een dergelijke term gebruiken. Dit geldt ook voor de claim ‘niet getest op dieren’.

Ook is de Europese Commissie bezig met het opstellen van richtlijnen voor de claim ‘natuurlijk’ , ‘free from’ en ‘hypoallergeen’ (hypoallergeen betekent letterlijk ‘verminderde kans op allergie’. De fabrikant let bij het samenstellen van zo’n product extra op het voorkomen van allergische reacties en er worden zo min mogelijk stoffen in het product verwerkt die allergische reacties zouden kunnen geven).

De cosmetica-industrie hoopt op snelle doorvoering van de nieuwe richtlijnen, omdat het duidelijkheid schept in de markt en voor consumenten.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies