Samenwerken

Dutch Beauty Award

DBA.jpgDe Dutch Beauty Award (DBA) wordt ieder jaar georganiseerd door de vereniging Experts of Beauty. De DBA is de bekendste Beautyprijs van Nederland. Begin 2021 zijn de DBA en de NCV een samenwerking aangegaan. Hierdoor worden de Masters of Beauty en Beauty Experts tijdens de uitreiking van de DBA in het zonnetje gezet. Deze beauty advisors hebben de door hen gevolgde merkentrainingen geregistreerd via www.cosmeticapaspoort.nl en komen daarom in aanmerking voor de certificaten en speldjes. De NCV is blij met de samenwerking met de DBA. Hierdoor krijgen de Masters of Beauty en Beauty Experts de aandacht die zij verdienen. Het zijn dé enthousiaste en deskundige beauty advisors. Het visitekaartje van veel parfumeriezaken en degenen die de consumenten van goed advies kunnen voorzien.

Cosmetics Europe

logo white small portrait.jpgOp Europees niveau worden de NCV en haar leden vertegenwoordigd door Cosmetics Europe, The Personal Care Association. Deze Europese brancheorganisatie is gevestigd in Brussel en behartigt de belangen van alle fabrikanten en importeurs van de Europese lidstaten.  Onder haar leden telt Cosmetics Europe alle nationale brancheverenigingen, zoals de NCV en vele internationale ondernemingen. Leden en werknemers van de NCV nemen actief deel in diverse Cosmetics Europe commissies. Sinds juni 2018 is de heer R.T.H. van Welie (directeur van de NCV) vice voorzitter van Cosmetics Europe.

Uitdagingen en kansen bieden ontwikkelingen op internationaal niveau, zoals de Green Deal en consumentenagenda. Cosmetics Europe wil een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen en discussies. Hiertoe zijn nieuwe commissie opgericht en worden partnerships gezocht. In het NCV Jaarverslag kunt u meer over de activiteiten van Cosmetics Europe lezen.

Contacten
Cosmetics Europe onderhoudt ook contacten met de brancheorganisaties in de Verenigde Staten, de Personal Care Product Council en in Japan, de JCIA. Deze landen vormen samen met Europa de grootste cosmeticamarkten van de wereld.

Cijfers
Cosmetics Europe verzamelt cijfers over de Europese markt. Een deel hiervan kunt u op deze site inzien. De complete brochure is verkrijgbaar bij Cosmetics Europe.

Jaarverslag
Jaarlijks verschijnt er een verslag over de activiteiten van Cosmetics Europe; het Cosmetics Europe Activity Report. Dit rapport kunt u downloaden op de site van Cosmetics Europe.

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

kidv-logo.pngHet Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) biedt feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen. Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven, de NCV heeft hierin zitting.

Mengend Nederland
Mengend_Nederland_metlogos.jpg

De brancheorganisaties voor desinfectie- en reinigingsmiddelen (NVZ), cosmetica (NCV), spuitbussen (NAV), lijmen en kitten (VLK), en verf en drukinkt (VVVF) zijn medio 2020 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Mengend Nederland. De organisaties slaan de handen ineen voor duurzame en veilige productie in Nederland en voor verantwoord gebruik van hun producten.

De eindmarkten van de vier organisaties verschillen, maar de aangesloten bedrijven hebben een belangrijk gemeenschappelijk aspect: ze leveren en/of fabriceren hoogwaardige, innovatieve producten door middel van roeren, mixen ofwel mengen van ingrediënten.

Samen sterk voor een gunstig vestigingsklimaat en gelijk speelveld
Mengend Nederland maakt zich sterk voor duurzame en veilige productie en verantwoord gebruik van hun producten. Dit kan niet zonder eenduidige, praktisch te implementeren regelgeving die rekening houdt met het midden- en kleinbedrijf, die daadwerkelijk bijdraagt aan veiligheid en duurzaamheid en die innovatie niet hindert. Een gelijk speelveld wordt versterkt door deskundige en toegankelijke handhaving. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld binnen Europa en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine producenten en leveranciers van hoogwaardige producten in Nederland. De brancheorganisaties slaan hiervoor de handen ineen.

MVO Nederland

Aandeel_MVO.jpgMVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betekent dat bedrijven werken aan zowel financiële, als milieu- en sociale doelen. MVO Nederland wil zo veel mogelijk bedrijven en organisaties inspireren, verbinden en versnellen op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten. NCV heeft zich aangesloten omdat NCV met MVO Nederland van mening is dat we met elkaar dienen te werken aan een nieuwe economie;  klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. 

Manifest
Tijdens de jaarvergadering op 22 april 2015 is het manifest ondertekend waarmee NCV (en NVZ) officieel partner van MVO Nederland is geworden. De NCV verwacht door aansluiting bij MVO Nederland inspiratie en verdieping op te doen, waar het gaat om MVO-initiatieven in de sector.

Lees meer over duurzaam ondernemen.

Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code

SPOT-Nederlandse-Reclame-Code-SRC.jpgDe cosmetica-industrie heeft een eigen reclamecode namelijk de Reclamecode Cosmetische Producten. De leden van de NCV hechten veel waarde aan verantwoorde reclame en deze vorm van zelfregulering. Na de herstructuring bij de Stichting Reclame Code heeft de NCV zitting gekregen in het Platform van Deelnemers in de Kolom Adverteerders.

Stichting PMS Cosmetica

PMS.jpgDe Stichting Post Marketing Surveillance is opgericht om de kennisuitwisseling op het raadvlak van dermatologie en cosmetica te bevorderen. 

Jaarlijks wordt een seminar Dermatologie & Cosmetica georganiseerd door de Stichting PMS Cosmetica. De deelnemers aan de seminar zijn afkomstig uit dermatologie, bedrijfsleven en overheid. Bij deelname aan het seminar verkrijgen dermatologen accreditatiepunten van de beroepsvereniging. De NCV draagt financieel en inhoudelijk bij aan de organisatie van de seminars.
 
Er zijn seminars over de volgende onderwerpen georganiseerd:
 
 1E SEMINAR – 2001 COSMETICA ACTUEEL
 2E SEMINAR – 2002 HUID EN LICHT
 3E SEMINAR – 2003 VITAMINE E ALS ANTIOXIDANT & CONSERVEERMIDDEL IN COSMETICA
 4E SEMINAR – 2004 PARFUM EN PARFUMALLERGIEËN
 5E SEMINAR – 2005 DE GEVOELIGE HUID, EEN SUBJECTIEVE ERVARING OF BIOLOGISCHE REALITEIT?
 6E SEMINAR – 2006 TWEELUIK HAARVERZORGING DEEL I HAARVERZORGING & HAAR STYLEN
 7E SEMINAR – 2007 TWEELUIK HAARVERZORGING DEEL II HAARKLEUREN/HAIR COLORING
 8E SEMINAR – 2008 COSMETICA INNOVATIE
 9E SEMINAR - 2009 ZWEET
10E SEMINAR - 2010 HET OOG WIL OOK WAT
11E SEMINAR - 2011 HUIDVEROUDERING ONDER INVLOED VAN UV-STRALING
12E SEMINAR - 2012 ACNE WEG ERMEE
13E SEMINAR - 2013 NAGELS & NAGELVERZORGING
14E SEMINAR - 2014 DE BABYHUID
15E SEMINAR - 2015 DECORATIEVE COSMETICA
16E SEMINAR - 2016 PARFUMS
17E SEMINAR - 2017 TUSSEN NEUS EN LIPPEN
18E SEMINAR - 2018 VEILIGHEID VAN COSMETICA
19E SEMINAR - 2019 CONSERVEERMIDDELEN
20E SEMINAR - 2020 CLAIMS
21E SEMINAR – 2021 MET DE HANDEN IN HET HAAR

VNO-NCW

VNO_NCW.jpegDe NCV is aangesloten bij VNO-NCW, de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat hierbij met name om in stand houden en verbeteren van een gunstig sociaal-economisch klimaat voor Nederlandse ondernemingen. NCV-leden kunnen als ‘indirect lid’ gebruik maken van de diensten van VNO-NCW (o.a. informatiebijeenkomsten). Meer informatie treft u aan in het contributiereglement.

VNCI

ef5593ca-a73a-40a5-95dd-b8543b63d557.jpgDe NCV is aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De NCV is o.a. onderdeel van de chemie-brede werkgroep microplastics van het VNCI.

De NCV werkt veel en graag samen met andere partijen om de doelen van de vereniging te realiseren. Niet alleen met bovenstaande organisaties maar ook met andere (branche-)organisaties zoals het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (o.a. nieuwjaarsreceptie), de ANKO, de ANBOS en Neprofarm. De stichting Look Good Feel Better draagt de NCV een warm hart toe en de stichting wordt ruimte en een podium geboden om haar goede werk onder de aandacht van leden en anderen te brengen zodat zij fondsen en producten kan werven.Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies