Contributie

Leden betalen contributie naar gelang de omzet aan brancheartikelen. Onder omzet als basis voor contributiebetaling wordt verstaan: de netto gefactureerde omzet aan derden in Nederland in cosmetica minus kortingen. Het nieuwe lid is contributie verschuldigd, naar rato van de maand van toetreding tot de vereniging. Meer informatie hierover staat in het contributiereglement.

VNO-NCW
De NCV is aangesloten bij VNO-NCW. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. NCV-leden kunnen als ‘indirect lid’ gebruik maken van de diensten van VNO-NCW (o.a. informatiebijeenkomsten en databank). Naast NCV-lidmaatschapscontributie wordt hiervoor over de loonsom een bedrag geïnd.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies