Lidmaatschap

 

De NCV biedt:

Belangenbehartiging De NCV vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse cosmetica-industrie via beleidsontwikkeling, lobby en overleg met relevante partijen (open dialoog) en houdt haar leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Op Europees niveau vertegenwoordigt zij haar leden onder meer via Cosmetics Europe, de Europese brancheorganisatie, gevestigd in Brussel. De NCV is ook woordvoerder namens de industrie in diverse dossiers en volgt, analyseert en reageert op ontwikkelingen in de media.

Informatie De NCV geeft via (het ledendeel van) de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten actuele en praktische informatie over juridische, wetenschappelijke en andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de lidbedrijven. Op het ledendeel van de NCV-site staat alle informatie die nodig is om cosmetica op de markt te kunnen brengen. Als lid bent u sneller en beter geïnformeerd over de zaken die de branche raken. Het is ook mogelijk om vragen voor te leggen aan de medewerkers van het bureau, het zogenaamde ‘advies op maat’. Daarnaast publiceert de NCV regelmatig folders, brochures en andere uitgaven. Bovendien geeft de NCV deskundige voorlichting aan onder andere artsen, wetenschappers, kappers, schoonheidsspecialisten en consumentenorganisaties over allerlei zaken die op de cosmeticabranche betrekking hebben.

Netwerk De NCV biedt de mogelijkheid aan de leden om elkaar te ontmoeten tijdens de vele informatiebijeenkomsten (NCV-Academy) en vergaderingen van de werkgroepen en commissies. Jaarlijks in april/mei wordt de Jaarvergadering georganiseerd. Voor het themaprogramma worden ook relaties uitgenodigd, zoals overheid, handel, media, ngo’s, vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties en andere stakeholders.

Lid worden 
In de lidmaatschapsfolder van de NCV leest u meer over het lidmaatschap.
U kunt zich schriftelijk bij de NCV aanmelden. Wij ontvangen daarvoor graag van u de volgende gegevens:

  • Uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier
  • Omzetgegevens en/of omzetklasse (indien van toepassing)
  • Opgave van de totale Nederlandse loonsom voor cosmetica
  • Bedrijfslogo t.b.v. de NCV-website

Uiteraard worden uw gegevens aangaande omzet en dergelijke zeer vertrouwelijk behandeld. 
Wij verwijzen u ook graag naar onze Privacyverklaring.

De NCV heeft ook lidmaatschapsmogelijkheden voor belanghebbende organisaties zijnde retailorganisaties, consultants en toeleveranciers.

Kennismakingsgesprek
De NCV maakt graag kennis met u en vertelt u dan meer over het NCV-lidmaatschap en de activiteiten van de NCV. Indien u hiervoor benaderd wilt worden dan horen wij dat graag. Wij nemen zelf contact met u op indien u bovenstaande gegevens aanlevert bij de NCV.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies