Commissies en werkgroepen

De vereniging telt de volgende werkgroepen/commissies:

 • Commissie Beleid en Strategie (B&S)
 • Technische Commissie (TC)
 • Groep Depositaire Exclusieve Distributie (GDED)
 • Groep Professionele Distributie (GPD)
 • Groep Distributie Schoonheidsspecialisten (GDS)
 • HOPE
 • Werkgroep GMP
 • Werkgroep Jaarverslag

In de werkgroepen en commissies zitten afgevaardigden namens de leden. De groepen en commissies zijn van groot belang voor een goed functionerende NCV. De distributiegroepen hebben tot doel om leden die gelijksoortige distributiekanalen benutten, samen te brengen voor het bespreken van zaken die voor de gehele distributiegroep relevant zijn.  Vanuit het NCV-bureau worden deze groepen/commissies begeleid. De groepen/commissies overleggen regelmatig met elkaar en bundelen hun kennis en ervaring.

 • Commissie Beleid en Strategie (B&S)
  De Commissie Beleid en Strategie (B&S) is in 2004 in het leven geroepen. Deze Commissie houdt zich bezig met de strategie en ontwikkeling van lange termijn vraagstukken zoals communicatie over ingrediënten, nanotechnologie en het formuleren van een adviesbeleid ten behoeve van het NCV-bestuur. De Commissie speelt ook een rol bij de ontwikkeling van het (PR) beleid van de vereniging. De commissie kent een vertegenwoordiger uit het Bestuur en de Technische Commissie.

 • Technische Commissie (TC)
  Deze commissie, al sinds 1961 actief, is aanvankelijk opgericht om de contacten met het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) inhoud te geven. Op dat moment is namelijk gestart met het opstellen van het eerste Warenwetbesluit Cosmetische Producten (dat later ook model heeft gestaan voor de Europese Cosmetica Richtlijn).
  Sindsdien houdt de TC zich bezig met alle zaken rondom wetgeving met betrekking tot de veiligheid van de producten.

 • Groep Depositaire Exclusieve Distributie (GDED)
  Kenmerkend voor de selectieve distributie zijn de exclusieve producten, die verkocht worden onder kwalitatieve voorwaarden die passen bij de aard van het product; dus via bedrijven die werken op basis van het zogenaamde “dépositaire contract”. De GDED-leden leveren aan parfumeriespeciaalzaken. De GDED-leden komen gemiddeld drie keer per jaar bijeen.
  Om kennis van de verkoopmedewerksters te stimuleren en hen tegelijkertijd te enthousiastmeren voor het vak van parfumerieverkoopster heeft de GDED het cosmeticapaspoort ontwikkeld. Aandacht wordt verder besteed de GDED-Trainersdag en het ondersteunen van de Stichting Look Good...Feel Better.

 • Groep Professionele Distributie (GPD)
  In de GPD worden ontwikkelingen besproken die betrekking hebben op distributie aan de kapsalon. Ook onderhoudt deze groep een vaste relatie met de ANKO.

 • Groep Distributie Schoonheidsspecialisten (GDS)
  GDS is de groep voor de leveranciers aan de schoonheidsspecialist. Binnen deze werkgroep wordt inhoudelijk over een groot en divers aantal onderwerpen van gedachten gewisseld. Hierbij komen zaken aan de orde als wetgeving en opleidingen voor schoonheidsspecialisten.

 • HOPE: Hulp en Ondersteuning voor Producenten van Eindproducten
  De drie branche-organisatie (NAV, NVZ en NCV) hebben het gezamenlijk initiatief HOPE opgericht. HOPE richt zich op de praktische problemen waarmee bedrijven te maken krijgen tijdens de productie van eindproducten, denk hierbij aan uw arbo-verplichtingen en uw vergunningen voor opslag. De deelnemers van HOPE proberen gezamenlijk een oplossing te vinden voor deze problemen. HOPE bestaat uit een kerngroep en een vijftal specifieke werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen: 1. REACH/CLP en productie RI&E: grenswaarden 2. NVZ Grondstoffendatabase 3. BRZO werkgroep/Actieprogramma Veiligheid Voorop 4. PGS 31 5. Opleidingsmateriaal voor eigen personeel.

 • Werkgroep GMP
  Bij de productie van cosmetische producten dienen goede productiepraktijken (GMP) te worden nageleefd. Het doel van GMP is om veilige en betrouwbare producten op de markt te brengen. De werkgroep GMP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de geharmoniseerde GMP-norm voor cosmetische producten. Nu de GMP- norm in bedrijven is doorgevoerd worden problemen bij de implementatie van de GMP-norm met elkaar besproken. Ook wordt er gekeken naar werkomstandigheden op de productielocatie. De mogelijkheid om de Risico Inventarisatie & Evaluatie gezamenlijk eenvoudiger te maken middels het opstellen van een grondstofregister is besproken.

 • Werkgroep Jaarverslag
  De werkgroep Jaarverslag vergadert eenmaal per jaar en levert een belangrijke bijdrage aan het NCV-jaarverslag. 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies