Nederlandse markt

De NCV brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Naast een verslag over de activiteiten van en ontwikkelingen in de vereniging, wordt ook verslag gedaan van de marktontwikkelingen in dat verslagjaar. 

Op basis van gegevens van marktonderzoekbureaus NielsenIQ en GfK Netherlands schetst de NCV een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de consumentenomzet van producten voor de persoonlijke verzorging. NielsenIQ meet de verkoop van cosmetica bij ongeveer 97% van het reguliere, voor consumenten bereikbare Nederlandse supermarkt-, drogisterij- en parfumeriekanaal. Naast de traditionele kanalen wordt er nog ongeveer 7,2% aan cosmetica verkocht via andere kanalen (online, schoonheidsspecialist, kapper, apotheek, lifestylewinkel enz.).

Hieronder ziet u een weergave van de geregistreerde ontwikkelingen in de binnenlandse omzet in cosmetica (in miljoenen euro), gebaseerd op de NielsenIQ-cijfers. In het jaarverslag treft u een verklarende beschrijving aan van de ontwikkelingen in de markt.

Binnenlandse omzet cosmetica.jpg

De totale consumptieve bestedingen aan producten voor de persoonlijke verzorging bedragen in 2021 € 2,9 miljard. De totaalmarkt van cosmetica laat hiermee een lichte groei versus 2020 zien. 2021 was nog steeds een coronajaar. We hadden nog te maken met coronamaatregelen zoals de sluiting van niet-essentiële winkels in het eerste kwartaal en in december (de belangrijke kerstperiode), het thuiswerken en het mondkapje. Hierdoor zien we dat mensen hun gedrag, wellicht blijvend, veranderd hebben. Toch laten de meeste deelmarkten in 2021 weer herstel zien. De deelmarkten die dalen (bijvoorbeeld zeep) blijven op een hoger niveau dan in 2019. Hygiëne en gezondheid zijn enorm belangrijk voor de consument. Producten die bijdragen aan het welzijn worden om die reden aangeschaft. Per hoofd van de bevolking wordt er ongeveer € 166 per jaar aan cosmetica besteed. 

Tot en met 2009 waren het de gouden jaren voor de cosmetica-industrie en werd zowel in omzet als volume een mooie groei gerealiseerd. Vanaf 2009 zagen we een sterk toegenomen druk op het prijsniveau vanuit, met name vanwege een blijvend toenemende promotiedruk. Vanaf ongeveer 2012 heeft de markt te maken met een verschuiving van aankopen van het meer traditionele drogisterij-, supermarkt- en parfumeriekanaal naar lifestylewinkels, modewinkels en online en budgetstores (low end retail).

Productgroepen

Cosmetica wordt onderverdeeld in de volgende productgroepen:

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies