Verpakking

De verpakking van cosmetica moet kwalitatief goed en aantrekkelijk zijn. Verpakking speelt een belangrijke rol bij de bescherming van het product. Het voorkomt onder andere bederf van het product. Daarnaast is de verpakking ook een belangrijk onderdeel van het productconcept. Zodra het product is uitgepakt of opgebruikt, verandert verpakking in afval.

In Nederland is de producent verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten producenten van cosmetica verpakkingsbelasting betalen. Met deze gelden worden verpakkingsmaterialen in Nederland ingezameld en waar mogelijk hergebruikt.

De cosmetica-industrie zet zich echter al geruime tijd in om de milieubelasting door verpakkingsmateriaal te verminderen of andere verpakkingsmaterialen te gebruiken. Maatregelen die genomen worden, zijn onder andere het gebruik van dunnere flessen, minder dik karton, een blister van papier of karton in plaats van kunststof. Daarnaast zijn en komen er meer voordeel- en navulverpakkingen.

Hoe cosmeticabedrijven duurzaam omgaan met verpakkingen: 

• produceren van kleinere verpakkingen (bijv. dunnere flessen, minder dik karton) en daarmee verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal
• aanpassen van het soort verpakkingsmateriaal (bijv. monomaterialen in plaats van samengestelde verpakkingen, blister van papier of karton in plaats van kunststof)
• gebruik van voordeel- en navulverpakkingen
• produceren van zorgvuldig te doseren verpakkingen

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven hoogst haalbare doelen voor het verduurzamen van verpakkingen opstelt. Ook de NCV heeft een verduurzamingsplan opgesteld ter verduurzaming van de gebruikte productverpakkingscombinaties in de branches. Dit is een stimulans voor de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen. Het plan is vastgesteld door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en aangeboden aan de ondertekenaars van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, zijnde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen en de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Voorbeelden initiatieven

Verpakkingen uit suikerriet
Een aantal grote cosmeticamerken, zoals Pantene Pro-V, Covergirl en Max Factor brands, gaan voortaan gebruik maken van verpakkingen gemaakt van suikerriet. Dat kondigt moederbedrijf Procter & Gamble aan. Het plastic van suikerriet is volgens P&G 100 procent recyclebaar. Er hoeven ook geen nieuwe fabrieken voor te worden gebouwd. Via een innovatief proces wordt suikerriet omgezet in HDPE (high-density polyethylene), een vorm van plastic.

Plastic van suikerriet is gemaakt van herbruikbaar materiaal, in tegenstelling tot traditioneel plastic dat is gemaakt van niet herbruikbare olie. De duurzame verpakkingen zijn onderdeel van een pilotproject dat twee jaar gaat duren. De eerste producten met de suikerrietverpakkingen moeten in 2011 in de schappen liggen. (www.afvalvrij.nl, 25-08-2010)

Hoog recyclingpercentage

In 2017 heeft L'Oréal de GREENER Award gewonnen voor haar verpakkingen van het merk Biotherm. De flacons van dit merk zijn cilindervormig met één afgevlakte kant. Dankzij dit innovatieve flaconmodel is het aantal stuks per pallet toegenomen met 89 procent, wat een flinke winst oplevert op het vlak van transport en opslag. Daarnaast is ruim een kwart van het verpakkingsmateriaal gemaakt uit gerecycled PET. Tot slot gaat de doseerpomp op alle flesjes van 200 ml verspilling tegen, wat de verduurzaming van deze verpakking compleet maakt. Lees meer op de website van het KIDV 

L’Oréal besteedt veel aandacht aan duurzaam verpakken. Ze richt zich op ecologisch design, reduceren van gewicht en grootte van verpakkingen, gebruik van nieuwe materialen en technologieën en het recyclen van materialen. In de laatste jaren heeft L’Oréal het afval per gereed product verminderd met 0,5% (-10,1% sinds 2005) terwijl het recyclingpercentage steeg tot 95%. Hun benadering is gebaseerd op "Respect, Reduce, Replace":

• Respect – for nature and biodiversity
• Reduce – packaging weight and volume
• Replace – renewable resources and materials

Lees meer op de website van L'Oréal

Unilever en duurzaam verpakken
Afval heeft invloed op ons landschap, de rivieren, oceanen en straten. Unilever  wil daarom de hoeveelheid verpakkingsmateriaal reduceren, hergebruiken, recyclen en verwijderen uit de productieketen van onder andere cosmetica. Ze heeft hiermee al successen geboekt: in China heeft zij de hervulbare shampoofles geïntroduceerd, die slechts een derde van de verspilling genereert vergeleken met een normale pompfles. Consumenten hergebruiken hun shampoofles en dragen zo bij aan financiële besparingen en de zorg voor het milieu.

 Lees meer op de website van Unilever

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies