Duurzame Industrie

Duurzaamheid betekent: je bewust zijn van de impact van je bedrijfsvoering op je leefomgeving, dichtbij en ver weg.

Duurzaam ondernemen is bepalend geworden bij het maken van strategische keuzes van veel bedrijven, bijvoorbeeld bij het kiezen voor een bepaalde leverancier, product of dienst. Het draagt bij aan een goede reputatie, prettig werkklimaat en gezonde bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen maakt bedrijven innovatiever en productiever. Bedrijven zenden met duurzaam ondernemen een positief signaal uit naar de eigen medewerkers én naar de samenleving als geheel. Dit kan het koopgedrag van consumenten en de waardering door aandeelhouders positief beïnvloeden.

Duurzaam ondernemen heeft een gunstig effect op mens en milieu, denk aan zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, helpen klimaatverandering tegen te gaan, en verantwoord handelen met ontwikkelingslanden. 

Duurzame productieketen

Huidige ontwikkelingen laten zien dat bedrijven steeds meer kijken naar de mogelijkheden voor verantwoord ondernemen door de gehele productieketen heen.

Het vergroten van de positieve impact van je bedrijfsvoering op je leefomgeving kan plaatsvinden op de volgende terreinen:

Verpakking
Formulering
Productie
Logistiek
SociaalMVO_Partner_Plus_Logo_RGB_klein.jpg

De voorbeelden van duurzaam ondernemen die u per categorie aantreft, zijn ter illustratie en geven geen volledig beeld van wat bedrijven momenteel al doen.

Lees over onze samenwerking met MVO Nederland.

Lees onze duurzaamheidstips voor consumenten.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies