Duurzame Industrie

Duurzaamheid wordt door de Verenigde Naties omschreven als; "Voldoen aan de behoeften van het heden zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen" (United Nations Brundtland Commission, 1987).

In het bedrijfsleven betekent duurzaamheid: je bewust zijn van de impact van je bedrijfsvoering op je leefomgeving, dichtbij en ver weg. Op de website steedsduurzamer.nl vindt u wat de Nederlandse cosmeticasector al doet op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen is bepalend geworden bij het maken van strategische keuzes van veel bedrijven, bijvoorbeeld bij het kiezen voor een bepaalde leverancier, product of dienst. Het draagt bij aan een goede reputatie, prettig werkklimaat en gezonde bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen maakt bedrijven innovatiever en productiever. Bedrijven zenden met duurzaam ondernemen een positief signaal uit naar de eigen medewerkers én naar de samenleving als geheel. Dit kan het koopgedrag van consumenten en de waardering door aandeelhouders positief beïnvloeden.

Duurzaam ondernemen heeft een gunstig effect op mens en milieu, denk aan zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, helpen klimaatverandering tegen te gaan, en verantwoord handelen met ontwikkelingslanden. 

Duurzame productieketen

Huidige ontwikkelingen laten zien dat bedrijven steeds meer kijken naar de mogelijkheden voor verantwoord ondernemen door de gehele productieketen heen.

Bedrijven passen hiertoe levenscyclusbenaderingen, Life Cycle Assessments (LCA), toe. LCA is een gestructureerd, internationaal gestandaardiseerde raamwerk voor het kwantificeren van de milieueffecten, die samenhangen met een product of dienst gedurende de gehele levenscyclus: van grondstofwinning, productie, distributie en gebruik, tot de uiteindelijke recycling en afvalwerking. In de cosmetica-industrie worden LCA en andere levenscyclusbenaderingen (bijvoorbeeld het ecologisch milieu-, koolstof- of watervoetafdruk) gebruikt om milieueffecten te identificeren en te meten. Bedrijven kunnen vervolgens producten, verpakkingen en processen modificeren om zo cosmetische producten te ontwikkelen met verbeterde milieuprofielen. 

Het vergroten van de positieve impact van de bedrijfsvoering op de leefomgeving kan plaatsvinden op de volgende terreinen:

Verpakking
Formulering
Productie
Logistiek
SociaalMVO_Partner_Plus_Logo_RGB_klein.jpg

Lees over onze samenwerking met MVO Nederland.

Lees onze duurzaamheidstips voor consumenten.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies