Regelgeving claims gewijzigd

Per 1 juli 2019 is het Technical Document on Cosmetic Claims van kracht geworden. Het Technical Document is een referentie voor de nationale bevoegde autoriteiten.

Het Technical Document biedt een verzameling van 'best practice voorbeelden' en dient als leidraad voor de praktische toepassing van de zogenaamde gemeenschappelijke criteria uit de Claimsverordening (N°655/2013). Nieuw zijn de toevoeging van specifieke richtlijnen voor de ‘free from’ en de ‘hypoallergeen’ claims.

Principes die volgen uit Annex III (‘free from’ claims)
Annex III is geen uitputtende lijst van claims die wel of niet zijn toegestaan en er zijn andere voorbeelden van ‘free from ’ claims die wel of niet zouden kunnen worden toegestaan. De bijlage is gericht op verduidelijking op die gebieden waarvan lidstaten hebben aangegeven deze problematischer te vinden.

Op basis van de leidende elementen en van de verstrekte illustratieve voorbeelden (zie de onderstaande schuingedrukte voorbeelden), worden 'free from' claims of claims met vergelijkbare betekenis niet aanvaardbaar geacht als ze verwijzen naar:
• ingrediënten die verboden zijn (bijvoorbeeld corticosteroids) of die meestal niet worden gebruikt in de productcategorie waarop de claim wordt gemaakt (bijvoorbeeld conserveermiddelen in parfums);
• ingrediënten die aanwezig zijn of vrijkomen door andere ingrediënten in het product (bijvoorbeeld formaldehyde afgegeven door diazolidinyl urea);
• of een gegarandeerde afwezigheid impliceren van het risico op een allergische reactie (bijvoorbeeld vrij van allergenen/sensibiliserende stoffen); • functionele (groepen van) ingrediënten die worden gedefinieerd in de Cosmeticaverordening (bijvoorbeeld conserveermiddelen, kleurstoffen) wanneer een of meer van deze ingrediënten wel in het product aanwezig zijn;
• functionele (groepen van) ingrediënten wanneer het product één of meerdere ingrediënten met meerdere functies bevat die (op basis van hun intrinsieke eigenschappen) de functie kunnen vervullen waarvan het product beweert vrij te zijn en waarvoor niet kan worden aangetoond dat ze niet die functie vervullen in het product;
• ingrediënten of een ingrediëntengroep, waarvan de rechtvaardiging voor de claim voornamelijk gebaseerd is op een veronderstelde negatieve perceptie van hun veiligheid, terwijl het gebruik van de ingrediënten (of van een of meer van de ingrediëntengroep) wordt gereguleerd en wetenschappelijk bewezen veilig is (bijv. fenoxyethanol, triclosan, parabenen).

In gevallen waarin de rechtvaardiging van de (‘free from’) claim verband houdt met overwegingen zoals gezinsgebruik (bijv. mondwater zonder alcohol), levensstijl (bijv. product geschikt voor veganisten, zonder dierlijke ingrediënten), geureigenschappen (bijv. nagellak zonder aceton), etc., wordt erkend dat de claim een geïnformeerde keuze voor een specifieke doelgroep of groepen van eindgebruikers mogelijk maakt. Deze zullen dan ook worden toegestaan indien aan alle andere gemeenschappelijk criteria uit de Claimsverordening wordt voldaan.

Principes die volgen uit Annex IV (claim "hypoallergeen")
Zoals ook benadrukt in Annex III, kan een volledige afwezigheid van het risico op allergische reacties niet worden gegarandeerd en mogen cosmetische producten niet de indruk wekken dat dit kan.

Met de claim 'hypoallergeen' wordt bedoeld dat het cosmetische product is ontworpen om het allergeenpotentieel te minimaliseren. Deze claim kan alleen in dergelijke gevallen worden gebruikt. De claim moet worden gestaafd door bewijs van een zeer laag allergene potentieel, gebaseerd op wetenschappelijk robuuste en statistisch betrouwbare en voortdurend bijgewerkte informatie (bijvoorbeeld post-marketing surveillance-gegevens). De aanwezigheid van bekende allergenen of allergene precursoren moet volledig worden vermeden (zie de nadere details in bijlage IV van het Technical Document). Op basis van culturele en taalkundige verschillen tussen de lidstaten kan het begrip van de consument over de claim 'hypoallergeen' variëren. Bedrijven moeten overwegen of verdere informatie of verduidelijking beschikbaar moet worden gesteld, waar en wanneer nodig.

Aangezien de claims niet direct gerelateerd zijn aan eventuele gezondheidsrisico’s, mogen producten die vóór 1 juli 2019 op de markt zijn gebracht, worden uitverkocht. De nieuwe elementen van het Technical Document zijn dan ook alleen van toepassing op producten die na 1 juli 2019 op de markt worden gebracht.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies