Plastic Soup Foundation maakt onterecht ophef met campagne “Kiss of Death”

Cosmetica veilig voor mens en milieu

De Plastic Soup Foundation (PSF) maakt zich hard voor het bestrijden van vervuiling van de oceanen, de plastic soep. De cosmetica-industrie steunt deze ambitie en draagt hieraan bij door de plastic microbeads uit haar producten te verwijderen. De PSF heeft een campagne gelanceerd waarin wordt gesteld dat multinationals nog steeds microplastics toevoegen aan hun cosmeticaproducten. En dat deze microplastics een risico vormen voor ons milieu en onze gezondheid.

Ondanks dat de bijdrage van de cosmetica-industrie aan de plastic soep zeer klein is, heeft onze industrie besloten om plastic microbeads uit haar producten te verwijderen. Dit omdat we een verantwoordelijke industrie zijn die niet wil bijdragen aan het plastic afval in zee, maar vooral ook in de hoop dat dit verdere bewustwording van de plastic soep creëert. De cosmetica-industrie sluit zich aan bij de focus van de Plastic Soup Foundation om de daadwerkelijke bronnen aan te pakken die substantieel bijdragen aan het probleem van plastic afval in zee. De recente campagne richt zich evenwel specifiek op de cosmetica-industrie, een industrie die haar verantwoordelijkheid al neemt. 

Naar aanleiding van de campagne van de PSF wil de NCV het volgende verduidelijken:

Cosmetica zijn veilig voor onze gezondheid

In haar campagne heeft de PSF het over verschillende ingrediënten in cosmetica die een gevaar met zich mee zouden brengen voor onze gezondheid. Dit is onjuist. Een slogan als ‘’Kiss of death’’ is derhalve ongepast. Alle cosmetica op de Europese markt moeten een veiligheidsbeoordeling ondergaan. Bij het maken van een veiligheidsbeoordeling wordt gekeken naar de (risico)eigenschappen van alle afzonderlijke ingrediënten die in het product worden gedaan, dus niet alleen de cosmetische werking van die ingrediënten is belangrijk. Daarnaast beoordeelt het onafhankelijk wetenschappelijk comité voor consumentenveiligheid van de Europese Commissie (het SCCS) de veiligheid en de gezondheidsrisico’s van stoffen voor gebruik in cosmetica. Zo kunt u er als consument op vertrouwen dat de cosmetica die u gebruikt veilig zijn.

De cosmetica-industrie draagt actief bij aan de ambitie om de oceanen plasticvrij te maken door plastic microbeads uit te faseren. Deze uitfasering is bijna voltooid

De PSF stelt dat verschillende cosmetica-ingrediënten nog steeds bijdragen aan de plastic soep. De cosmetica-industrie neemt het probleem van plastic afval in zee heel serieus, daarom worden plastic microbeads door de industrie uitgefaseerd. Dit wordt gedaan ondanks dat uit onafhankelijke studies is gebleken dat de bijdrage van de cosmetica-industrie zeer klein is: een studie uit 2012 schat de bijdrage van cosmetica aan al het plastic in onze oceanen en rivieren tussen 0.01% en 1.5%.

Het vrijwillig uitfaseren door de cosmetica-industrie is zeer effectief gebleken. Het gebruik van plastic microbeads in cosmetica laat een reductie van 82% zien in 2015 ten opzichte van 2012. Verwacht wordt dat alle plastic microbeads in cosmetica ruim voor de deadline van 2020 zullen zijn uitgefaseerd. De bijdrage aan plastic afval in zee van de cosmetica-industrie, die toch al zeer klein was, is daarmee dan niet meer aan de orde.

De meeste polymeren zitten niet in plasticvorm in cosmetica en dragen dus niet bij aan het afval in onze oceanen

Plastic microbeads worden gedefinieerd als alle bewust toegevoegde, 5 mm of kleiner, niet in wateroplosbare, vaste plastic deeltjes, gebruikt om te reinigen of te scrubben. Er is bewust voor deze definitie gekozen omdat dit de ingrediënten zijn waarvan duidelijk is dat ze mogelijk bijdragen aan het plastic afval in zee. Het is belangrijk om de definitie van plastic als uitgangspunt te nemen en vanuit daar kritisch te kijken of er wetenschappelijke data zijn die duiden op een mogelijk risico dat dergelijke ingrediënten in zee terecht zouden kunnen komen. Dit in overweging nemend kan niet worden gesteld dat alle ingrediënten waar de PSF het over heeft zouden moeten worden verwijderd uit alle cosmetica. De PSF heeft het over zogeheten polymeren. De meeste polymeren zitten echter niet in plasticvorm in het product en dragen niet bij aan het afval in onze oceanen. 

 Wetenschappelijk onderzoek naar plastic-afval is belangrijk

De missie van de Plastic Soup Foundation is het toeroepen van een halt aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. Als cosmetica-industrie onderschrijven we het belang van deze missie. Op een robuuste wetenschappelijke manier worden relevante ingrediënten geanalyseerd en worden de milieurisico’s beoordeeld. Als NCV denken we dat het beter is voor alle partijen om samen te werken aan een juiste definitie van microplastics en vervolgens te streven naar het verbeteren van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de bijdrage van microplastics aan plasticafval in zee.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de NCV-website. Tevens kunt u bij eventuele vragen over dit onderwerp contact met ons opnemen via info@ncv-cosmetica.nl.  

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies