Risicobeoordeling zorgt voor veilige parfums

De Deense consumentenvereniging heeft in 2021 i.s.m. de Stichting Tegengif een onderzoek uitgevoerd naar problematische stoffen in parfums. In het onderzoek zijn de etiketten van cosmetische producten afgelezen ter identificatie van de aanwezigheid van problematische stoffen in het product. Met de term ‘problematische stof’ bedoelen de auteurs van het rapport: mogelijk hormoonverstorende stoffen, reprotoxische stoffen, allergenen en stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Dat deze verscheidenheid aan uitwerkingen onder dezelfde noemer worden gezet vindt de NCV bijzonder. Een potentiële allergische reactie is namelijk moeilijk te vergelijken met een potentieel negatief effect op het milieu.

Ook is het beoordelen van een product louter en alleen op basis van de informatie op het etiket problematisch. De cosmetica industrie onderbouwt de veiligheid van haar producten namelijk op een wetenschappelijke manier in een product informatie dossier, dit gaat op basis van het risicobeoordeling. In deze beoordeling wordt het effect van elk ingrediënt bij de gebruikte hoeveelheid beoordeeld. De beoordeling dat een product veilig is hier gebaseerd op het wegblijven van enig negatief effect, meer hierover via deze link. Het beoordelen van een product op enkel de aanwezigheid van een ingrediënt zegt dus ook niets over het optreden van een mogelijk negatief effect.

Het classificeren van een ingrediënt als ‘problematisch’ zegt niets over het veilig gebruik ervan. In het rapport worden allergenen, stoffen waarvoor de consument allergisch kan zijn, onder de noemer problematische stoffen geplaatst. Het probleem dat door een allergeen zou kunnen optreden is een allergische reactie. Het optreden van een allergische reactie wordt echter voorkomen door de ingrediënten te vermelden op het etiket. Dit resulteert dan ook in een zeer beperkt risico op een allergische reactie, en zorgt daarmee voor een veilig product. Meer over de productveiligheid van cosmetica leest u hier en meer informatie over allergieën en cosmetica hier. De NCV is dan ook van mening dat dit rapport een vertekend beeld geeft van de realiteit, aangezien voor alle cosmetische producten aangetoond wordt dat deze veilig zijn voordat ze op de markt geplaatst worden.

Neem bijvoorbeeld limoneen, in het rapport wordt genoemd dat deze stof in de EU geclassificeerd is als zeer toxisch is voor aquatisch leven. Dit is een gevaar classificatie, wat inhoudt dat het een potentieel negatief effect beschrijft van de stof. Of dit negatieve effect ook echt optreedt zegt het niet. Hiervoor is een beoordeling van risico nodig waarin ook de kans of een negatief effect optreedt wordt meegenomen. Meer over het verschil tussen gevaar en risico leest u hier. Limoneen is dus een gevaarlijke stof voor aquatisch leven, maar belangrijk om hierbij te beseffen ook een natuurlijk bestanddeel van citrusvruchten. Limoneen is namelijk dé stof die citroenen, limoenen en sinaasappels hun geur geeft, en kan in de schillen van al deze vruchten teruggevonden worden. Als deze stof in parfum problematisch zou zijn, is een sinaasappel volgens deze manier van redeneren dus ook problematisch. De NCV pleit daarom ook dat voor het beoordelen van ingrediënten en producten het wetenschappelijk principe van risico wordt gehanteerd.

De cosmetica-industrie hecht veel waarde aan de veiligheid en duurzaamheid van ingrediënten en producten, voor mens en milieu. Fabrikanten gaan zorgvuldig te werk met als doel de ecologische voetafdruk van hun producten zo veel mogelijk te minimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende milieueffecten zoals, energie- en watergebruik, afvalproductie en -verwijdering, de inkoop van grondstoffen en de formulering van cosmetische ingrediënten en producten. Meer info hierover wat betreft UV-filters, welke ook problematisch worden bevonden in dit rapport, vindt u via deze link.

De cosmetica-industrie begrijpt dat er mogelijk zorgen zijn over de aanwezigheid potentieel hormoonverstorende ingrediënten in de producten, daarom wordt de veiligheid van cosmetica ook extra gewaarborgd. Zo worden er voordat een product op de markt gebracht allerlei testen gedaan om te waarborgen dat er geen negatief effect op de gezondheid optreedt. Meer over mogelijk hormoonverstorende stoffen in cosmetica leest u via dit statement, deze link, en in onze FAQ over dit onderwerp.

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies