Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit inventariseert claims

Op 15 april 2016 heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het rapport ‘Inventarisatie van claims op anti-zonnebrand- en kinderverzorgingsproducten’ gepubliceerd. Het bevat de resultaten van de eerste toezichtservaringen op claims en de naleving van de Europese regels. De NVWA ziet dit rapport als een eerste verkenning en is van plan in 2017 een nieuw rapport uit te brengen.

De NVWA is de autoriteit in Nederland die controleert of claims voldoen aan de Europese verordening 655/2013 en met name aan de zes gemeenschappelijke criteria. Op alle etiketten van de onderzochte anti-zonnebrand- en kinderverzorgingsproducten zijn claims aangetroffen. Op alle 173 gecontroleerde anti-zonnebrandproducten staat een SPF-waarde. En op het merendeel staan ook UV-A aanduidingen.

Anti-zonnebrandproducten dragen bij aan het op een verantwoorde manier van de zon genieten. Het is aangetoond dat regelmatig smeren van wezenlijk belang is voor een goede bescherming. De consument wordt hierop gewezen via de verpakking van het product. Producten dienen niet de suggestie te wekken dat 1x smeren voldoende is.

De Cosmeticaverordening verplicht de verantwoordelijke persoon, zijnde de fabrikant of leverancier, om een aantal gegevens over de geleverde producten ter beschikking van de toezichthoudende instantie, in dit geval de controleurs van de NVWA, te houden (Artikel 11). In dit zogenaamde productinformatiedossier dient de onderbouwing van de claims van het product aanwezig te zijn. Middels een steekproef is een zeer beperkt aantal claims gecontroleerd. Volgens de NVWA was slechts in 4 dossiers de claim voldoende onderbouwd. Indien men het rapport goed leest is de conclusie dat bij 6 bedrijven 9 producten (dossiers) zijn gecontroleerd. Bij 2 bedrijven ontbrak bewijsmateriaal (4 dossiers) en bij 1 bedrijf was de onderbouwing bij 1 van de 2 dossiers onvoldoende. Bij de andere 3 bedrijven voldeed het bewijsmateriaal. 

De NCV en haar leden hebben het initiatief genomen (zelfregulering) om een bijzondere reclamecode op te stellen, namelijk de Reclamecode Cosmetische Producten, die van toepassing is op de gehele branche. Ronald van Welie, directeur NCV: “In deze code staan regels waaraan een verantwoorde industrie moet voldoen om zo het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden”. Via workshops traint de NCV haar leden in de op claims van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies