Het btw-tarief voor tandpasta’s en zonnebrandmiddelen

Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat tandpasta’s en zonnebrandmiddelen voor de Wet op de omzetbelasting gezien kunnen worden als geneesmiddelen. Daardoor vallen deze producten nu onder het lage btw-tarief van 6% (in plaats van 21%).

Het Ministerie van Financiën is (mede naar aanleiding van deze uitspraak) voornemens de definitie van ‘geneesmiddelen’ in de Wet op de omzetbelasting aan te scherpen, waardoor zonnebrandmiddelen en tandpasta’s weer onder het hogere btw-tarief van 21% zouden vallen. Het voorstel voor een dergelijke wetswijziging wordt nu aangeboden via een internetconsultatie. Het wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat geneesmiddelen alleen nog onder het lage btw-tarief vallen wanneer deze producten een handelsvergunning hebben en dus geregistreerd staan als geneesmiddel. De NCV zal namens de branche op deze consultatie reageren.  

Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer zal het naar verwachting in december 2017 worden gepubliceerd. Het hogere btw-tarief voor tandpasta en zonnebrand zal dan op zijn vroegst ingaan per 1 januari 2018. Vooralsnog geldt voor deze producten dus het btw-tarief van 6%.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact met ons opnemen via info@ncv-cosmetica.nl of via 030-6049480.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies