Herziening Cosmeticaverordening – NCV draagt bij aan Inception Impact Assessment

In het kader van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) wordt de Cosmeticaverordening, naast andere wetgeving inzake chemische stoffen (REACH en CLP), herzien. De NCV is betrokken bij verschillende werkgroepen onder de vlag van Cosmetics Europe die zich bezighouden met de aankomende herziening.

Op 4 oktober 2021 is de effectbeoordeling (Inception Impact Assessment) gepubliceerd. Via deze beoordeling beoogt de Europese Commissie de potentiële effecten van de implementatie van doelstellingen uit de CSS in de cosmeticaverordening op te helderen.

Stakeholders zijn uitgenodigd om feedback te geven. Op 27 oktober 2021 is door de NCV een webinar over de herziening van de Cosmeticaverordening georganiseerd. Met de input van de leden heeft de NCV een reactie opgesteld en ingestuurd. De verwachting is dat na de kerst de publieke consultatie over de herziening van de cosmeticaverordening plaats zal vinden. De NCV zal ook in deze publieke consultatie feedback leveren.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies