Anti-zonnebrandmiddelen en hun ingrediënten zijn veilig

Afgelopen maand zijn er verschillende berichten in de media verschenen over een onderzoek uit de Verenigde Staten (onderzoek van de FDA) waaruit zou blijken dat anti-zonnebrandmiddelen mogelijk schadelijk voor de gezondheid zouden zijn.* We begrijpen de onrust die het lezen van deze berichten tot gevolg kan hebben en we hopen u middels dit bericht gerust te kunnen stellen, want productveiligheid heeft de hoogste prioriteit voor de cosmetica-industrie. Experts uit de cosmetica-industrie hebben de publicatie grondig bestudeerd. In de publicatie is echter geen bewijs of suggestie aangetroffen waaruit blijkt dat de in de proefpersonen gevonden niveaus UV-filters een risico vormen in relatie tot het risico op kanker of andere nadelige effecten voor de gezondheid. Bovendien benadrukt de FDA dat de publicatie mensen er niet van moet weerhouden om anti-zonnebrandmiddel te gebruiken.

Absorption does NOT equal risk – The FDA advises continued use of sunscreens

Een paar belangrijke feiten over anti-zonnebrandmiddelen:


Veiligheid

De specifieke ingrediënten in anti-zonnebrandmiddelen die bescherming bieden tegen de straling van de zon worden UV-filters genoemd. Binnen Europa mogen alleen UV-filters die vooraf zijn goedgekeurd en in de wetgeving zijn opgenomen voor dit doel worden gebruikt. Hun veiligheid wordt goedgekeurd door het SCCS (een Europees onafhankelijk wetenschappelijk comité). Het SCCS stelt hoge eisen aan UV-filters, alvorens ze worden toegelaten voor gebruik in cosmetische producten. Bij de beoordeling van de veiligheid wordt rekening gehouden met mogelijke absorptie van UV-filters door de huid, samen met vele andere factoren. De Cosmeticaverordening bevat een aparte bijlage met de toegelaten UV-filters met het maximaal toegelaten percentage. Wetenschappelijk bewijs ondersteunt de voordelen van het gebruik van anti-zonnebrandmiddelen om schade aan de huid te voorkomen naar aanleiding van blootstelling aan de zon.


Internationale normen

Europese regelgevende instanties werken intensief met de industrie samen om ervoor te zorgen dat consumenten op adequate wijze beschermd kunnen worden tegen de schadelijke effecten van de zon. De Europese wetgeving voor cosmetica wordt door veel andere delen in de wereld als de gouden standaard gezien.


Vertrouwen in beschermingsfactor

Naast het garanderen van de veiligheid vereist de cosmetica-wetgeving ook dat producten moeten doen wat ze zeggen dat ze zullen doen. Elke claim van een product, inclusief een SPF-waarde en de UVA-bescherming, moet worden onderbouwd. Om een claim op een cosmetisch product te mogen maken is robuust bewijs vereist. Anti-zonnebrandmiddelen worden ontwikkeld en zorgvuldig getest door wetenschappers met kennis van zaken. Al deze informatie moet door het bedrijf worden bewaard en kan worden gecontroleerd door de autoriteiten die de naleving van de wet controleren. In Nederland is dit de NVWA.

Lees meer in onze uitgave over zonnen en in de FAQ over zonneproducten.

 

* Matta MK, Florian J, Zusterzeel R, et al. Effect of Sunscreen Application on Plasma Concentration of Sunscreen Active Ingredients: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;323(3):256–267.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies