Alternatieven voor dierproeven, de enige weg vooruit voor Europa

De invoering in 2013 van het volledige verbod op dierproeven voor cosmetica in Europa was ongetwijfeld een cruciale mijlpaal voor het welzijn van dieren. De discussie over dierproeven staat inmiddels weer hoog op de Europese agenda en daarom benadrukt Cosmetics Europe (Europese koepelorganisatie cosmetica-industrie) haar volledige steun voor het verbod op dierproeven dat is opgenomen in de Europese Cosmeticaverordening.

De cosmetica-industrie stelt alle initiatieven die gericht zijn op het promoten van dierproefvrij testen ten zeerste op prijs en verwelkomt het feit dat het Europese burgerinitiatief ‘Save cruelty-free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing' belangrijke vragen oproept. Het raakvlak tussen de Europese cosmeticawetgeving en de  wetgeving voor chemische stoffen (REACH), die het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in bepaalde omstandigheden toestaat om dierproefgegevens op te vragen voor cosmetische ingrediënten, heeft tot politieke uitdagingen geleid. Cosmetics Europe dringt er bij ECHA op aan te zorgen voor een ethische en verantwoorde aanpak en altijd het gebruik van testmethoden zonder dieren te overwegen.

De cosmetica-industrie loopt al meer dan 30 jaar voorop als het gaat om de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven ten behoeve van de veiligheidsbeoordeling die wettelijk wordt verplicht. Wetenschap, onderzoek en innovatie zijn belangrijke drijfveren geweest om de leidende rol van de sector in het veld te behouden. De cosmetica-industrie heeft een sterke, aanhoudende inzet getoond - en aanzienlijke investeringen gedaan - om voort te bouwen op wetenschappelijke vooruitgang, om nieuwe benaderingen te ontwikkelen en innovatieve paradigmaverschuivingen in veiligheidstests en veiligheidsbeoordelingen te stimuleren die voldoen aan de behoeften die vanuit de wetgeving worden voorgeschreven. De cosmetica-industrie zet zich volledig in om het werk op dit gebied voort te zetten.

Cosmetics Europe, samen met de Personal Care Products Council (Vereniging voor de Amerikaanse cosmetica-industrie) en andere cosmeticaverenigingen die wereldwijd opereren werken samen met hun leden, industriële partners en een breed scala aan belanghebbenden aan de ontwikkeling van een nieuw wereldwijd cosmetisch wetenschappelijk programma. Dit programma zal de reeds lopende inspanningen binnen de sector verbreden om de wettelijke aanvaarding van testalternatieven zonder dieren te bevorderen.

Cosmetics Europe is van mening dat de enige weg voorwaarts voor Europa is om zich te concentreren op de ontwikkeling en wettelijke acceptatie van testmethoden zonder dieren. De cosmetica-industrie gelooft in een open wetenschappelijk dialoog om dit werk vooruit te helpen. Europese beleidsmakers worden opgeroepen om deze dialoog met de cosmetica-industrie en alle andere relevante belanghebbenden te faciliteren via een geschikt samenwerkingsplatform. De NCV is actief lid van Cosmetics Europe en werkt met hen samen aan o.a. het onderwerp dierproeven, waarbij de belangrijkste doelstelling een toekomst zonder dierproeven is. De NCV heeft met enige regelmaat contact met Vereniging Proefdiervrij en andere stakeholders in Nederland.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies